Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarTERA LOCOMOTION, Highly durable, low-cost membrane electrode assemblies for maritime fuel cell applications

Alternativ tittel: Svært holdbare, rimelige membranelektrodeenheter for maritime brenselcelleapplikasjoner

Tildelt: kr 4,7 mill.

Den globale maritime transportsektoren slipper ut 2.5% av verdens totale klimagassutslipp. Dette har ført til at diverse nasjonale og internasjonale organisasjoner har iverksatt strategier for å redusere utslippene. For eksempel har The International Maritime Organization innført lovverk for å redusere utslippene fra internasjonal shipping med minst 50 % innen 2050, sammenlignet med 2008-nivåer. I Europa har The European Maritime Safety Organization satt en målsetning om å kutte EUs CO2-utslipp fra maritim transport med minst 40 %, og helst opp mot 50 %, innen 2050, sammenlignet med 2005-nivåer. I Norge har Stortinget bestemt at landets fjorder på UNESCOs verdensarvliste skal være fri for utslipp fra cruiseskip og ferger innen 2026. Proton exchange membrane brenselsceller (PEMFCs) er en attraktiv løsning for å redusere karbonutslippene fra den maritime transportsektoren da maritime fremdriftssystem basert på grønt hydrogen, altså hydrogen produsert fra fornybare energikilder som sol og vind, er fullverdige nullutslippssystem. I tillegg tilbyr PEMFCs høy energieffektivitet med raske fylletider og et modulært design som gjør det enkelt å skalere opp løsninger til det effektbehovet som kreves for store fraktbåter. På tross av kontinuerlig arbeid fra forskere det siste tiåret har dagens brenselscelleteknologier begrensninger på komponent-nivå når det kommer til ytelse, holdbarhet, og produksjonskostnader. Prosjektet LOCOMOTION vil adressere disse utfordringene knyttet til bruk av brenselsceller i maritim transportsektor med en bottom-up-tilnærming til design av brenselscellekomponenter. Prosjektet vil spesifikt fokusere på utviklingen av nye materialer til membraner, katalysatorer, samt støttematerialer til katalysatorer. Disse materialene skal øke holdbarheten til komponentene når de utsettes for tøffe maritime ladesykluser, samtidig som den gode ytelsen bevares og kostnadene holdes nede.

The overall objective of LOCOMOTION is to develop novel membrane, catalyst, and catalyst support materials to reduce the production cost of fuel cells and increase component durability under demanding maritime load cycles, while maintaining high performance. The first phase of LOCOMOTION will focus on material development and will be divided into three activities investigating the development of i) hydrocarbon membranes, ii) graphene-based catalyst supports, and iii) Pt-alloy catalysts. The second phase of the project will focus on the development of catalyst inks using the most promising materials identified in Phase I and the production of catalyst coated membranes (CCMs) ready for in-situ fuel cell testing. The third phase of LOCOMOTION will focus on demonstrating the in-situ fuel cell (single cell, 50 cm2) performance and durability of the novel LOCOMOTION CCMs. To achieve the ambitious goals of the LOCOMOTION project, an international, multi-disciplinary consortium has been established to maximize the synergies between the specific proficiencies of each partner. SINTEF Industry (Norway) will coordinate the project and be responsible for the development of novel fluorine-free proton exchange membranes, CealTech (Norway) will be responsible for the development of stable graphene-based catalyst support materials, TÜBITAK (Turkey) will be responsible for developing Pt-alloy catalysts, and HyPlat (South Africa) will be responsible for the catalyst coated membrane fabrication. Fuel cell testing activities will be carried out at SINTEF and TÜBITAK.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2