Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: 57de Biokjemiske Kontaktmøte Clarion Hotel the Edge, Tromsø 10-13/2-2022

Tildelt: kr 99 999

Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) har i over 50 år fungert som fellesorganisasjon for forskere fra alle biomedisinske miljøer i Norge, Takket være tilknytningen til viktige internasjonale organisasjoner som FEBS, EMBO, IUBMB og European Federation of Biotechnology, bidrar NBS også til å spre informasjon om aktiviteten i disse. Virkemidlene som NBS bruker for å spre informasjon om internasjonale og nasjonale aktiviteter er, i tillegg til nyhetsbulletinen NBS-nytt, som sendes ut til alle medlemmer 4 ganger i året, og nettsiden biokjemisk.no, de årlige kontaktmøtene som i 55 år har samlet hundrevis av forskere fra alle relevante miljøer i Norge. I tillegg til en omfattende presentasjon av forskningen som bedrives rundt om i landet, har mulighetene som disse møtene byr på når det gjelder mer uformell kontaktskaping vært av stor betydning for etablering av samarbeid mellom forskjellige miljøer. Formålet med Kontaktmøtet er å bidra til nettverkdannelse mellom norske og internasjonale forskere inn biovitenskap. Møtet i 2022 blir det 57. årlige kontaktmøtet. Gjennom disse årene har møtet hatt en uvurderlig funksjon som møteplass, takket være at det har klart å samle deltakere med forskjellig faglig bakgrunn og fra forskjellige miljøer (universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, bedrifter). Årets møte vil som de tidligere omfatte et titalls plenumsforedrag av svært kvalifiserte internasjonale forskere og innovatører, og en samling av minisymposier som dekker et bredt utvalg av tematiske områder. I tillegg til å fungere som møteplass for forskere basert i Norge, har Kontaktmøtet fylt et viktig behov for studenter på bachelor-, master- og Ph.D-nivå, både når det gjelder å få en oversikt over pågående forskningsprosjekter rundt om i landet og som en arena for presentasjon av egen forskning for et internasjonalt publikum.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping