Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biodiversity, climate change mitigation, or both? Nature management and land use in a warmer world NØF konferanse 2023

Tildelt: kr 99 999

Hovedtemaet for konferansen er dilemmaet mellom klimatilpasninger, arealbruk og biologisk mangfold. Dette overordnede temaet er aller mest relevant for NFR-programmet Miljøforsk, men også Klimaforsk og Bionær. Vi står midt i en klimakrise, men også midt i en naturkrise, og vi må løse begge deler for å unngå omfattende endringer i planetens klima- og økosystemer. Naturen er allerede under sterkt press, og samfunnets behov for fornybar energi for å løse klimakrisen vil øke dette presset ytterligere. Kunnskap om økologi og bærekraftig bruk av naturressurser og arealer blir derfor svært viktig i årene som kommer. Denne konferansen vil sette fokus på og dermed bidra til å formidle slik kunnskap mellom forsknings- og forvaltningsmiljøene og næringslivet i Norge. Vi planlegger en tre dagers konferanse med workshops, keynotes og presentasjoner fra deltakerne for å belyse dette og andre tema innen økologi

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling