Tilbake til søkeresultatene

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Human brain clearance imaging (HCBI): a window on physiological disturbances in the pre-diagnostic phase of neurodegenerative disease

Alternativ tittel: Utvikling av nye, non-invasive bildemarkører for hjerne-clearance

Tildelt: kr 3,0 mill.

I prosjektet "Human Brain Clearance Imaging (HBCI): A Window on Physiological Disturbances in the Pre-diagnostic Phase of Neurodegenerative Disease" går fem europeiske sentra innen Neuroimaging sammen om å utvikle validerte, bildederiverte biomarkører for hjerneclearance. Redusert utskillelse av potensielt toksiske avfallsstoffer fra hjernen er forbundet med flere nevrodegenerative sykdommer, ikke minst Alzheimers sykdom. Den norske representasjonen i konsortiet har tidligere utviklet MR-metodikk for å kunne måle utskillelsen av avfallsstoffer fra hjernen ved bruk av sporstoff (kontrastmiddel) som injiseres inn i spinalvæsken via lumbalt innstikk, såkalt gMRI. Etter at sporstoffet har anriket spinalvæsken og hjernevevet, kan gjentatte MR-opptak og blodprøver måle utskillelseskapasiteteten til det enkelte individ. Metodikken kan per i dag anses å representere gullstandard for måling av slik hjerneclearance. I dette samarbeidet vil ulike former for MR-avbildning uten injeksjon av kontrast i spinalvæsken valideres mot gMRI for dermed å kunne utvikle nye, non-invasive MR-markører for hjerneclearance. De nye markørene vil testes på en gruppe pasienter med en subtype av demens (idiopatisk normaltrykkshydrocephalus), pasienter med Alzheimer og lett kognitiv svikt (MCI), og hos pasienter med ulik grad av svekket søvnkvalitet. Humane data for hjerneclearance vil også valideres i dyrestudier. Blant annet vil man validere om utskillelsen av kontrastmiddel fra hjernen er en god markør på utskillelsen av proteiner man vet er involvert i Alzheimers sykdom.

I prosjektet "Human Brain Clearance Imaging (HBCI): A Window on Physiological Disturbances in the Pre-diagnostic Phase of Neurodegenerative Disease" går fem europeiske sentra innen Neuroimaging sammen om å utvikle validerte, bildederiverte biomarkører for hjerneclearance. Redusert utskillelse av potensielt toksiske avfallsstoffer fra hjernen er forbundet med flere nevrodegenerative sykdommer, ikke minst Alzheimers sykdom. Den norske representasjonen i konsortiet har tidligere utviklet MR-metodikk for å kunne måle utskillelsen av avfallsstoffer fra hjernen ved bruk av sporstoff (kontrastmiddel) som injiseres inn i spinalvæsken via lumbalt innstikk, såkalt gMRI. Etter at sporstoffet har anriket spinalvæsken og hjernevevet, kan gjentatte MR-opptak og blodprøver måle utskillelseskapasiteteten til det enkelte individ. Metodikken kan per i dag anses å representere gullstandard for måling av slik hjerneclearance. I dette samarbeidet vil ulike former for MR-avbildning uten injeksjon av kontrast i spinalvæsken valideres mot gMRI for dermed å kunne utvikle nye, non-invasive MR-markører for hjerneclearance. De nye markørene vil testes på en gruppe pasienter med en subtype av demens (idiopatisk normaltrykkshydrocephalus), pasienter med Alzheimer og lett kognitiv svikt (MCI), og hos pasienter med ulik grad av svekket søvnkvalitet. Humane data for hjerneclearance vil også valideres i dyrestudier. Blant annet vil man validere om utskillelsen av kontrastmiddel fra hjernen er en god markør på utskillelsen av proteiner man vet er involvert i Alzheimers sykdom.

Budsjettformål:

JPND-EU Joint Programme - Neurodege