Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO: EERA JP Smart Grids: ledelse av sub-program "Flexible Transmission Network"

Tildelt: kr 0,90 mill.

SINTEFs planlagte omfang av arbeidet inneholder (i) Ledelse og koordinering av SP5 "Flexible Transmission Network" (Oddbjørn Gjerde) (ii) Deltakelse i ledelsen og forvaltningen av EERA JP SG, inkludert deltakelse i Styringskomite for EERA JP SG (Knut Samdal) (iii) Formidling av informasjon om pågående arbeid EERA JP Smart Grids (Andrei Morch). De ovennevnte aktivitetene vil også innebære samarbeid med flere norske FoU- enheter, nemlig SINTEF-gruppen og NTNU.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi