Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Numerisk modellering av flytende sol anlegg

Tildelt: kr 49 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

333970

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Målet er å utvikle en modell av en flytende solpark og utføre dynamiske analyser av denne i programmet OrcaFlex. Resultatene skal støtte eksperimentelle data i en publikasjon. Dette er med å heve TRL nivået på konseptet

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa