Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Andersen Mek Verksted AS

Tildelt: kr 0,21 mill.

Vi har gjennom Skattefunn prosjektet 305657 utviklet et 3D maskin syn som skanner tunneloverflate med høy presisjon. Vi har utviklet verktøyet slik vi kan skanne i sanntid, og dermed kontinuerlig måle tykkelsen av betong som legges på fjelloverflater. Vi skanner i dag en punktsky med lokalt koordinatsystem. Det er et behov fra markedet at skannet kan geo-refereres. Vi vil da se om faktisk sprengt og skannet fjell stemmer med teoretisk tunnelprofil som brukes i tunnel planleggingen. Det er målepunkter som stikkes ut under driving av tunnel. Disse punktene er koblet til måleboken som Totalstasjonene benytter. Målet vårt med Forskerpool er å koble globale koordinater til faktisk sprengt fjell. Effekten av dette er at operatør får mulighet til å ha kontinuerlig kontroll mot teoretisk tunnelprofil/lag. To eksempler på anvendelse av denne teknologien: - Sikringssprut; Her ønsker vi at riggen skanner fjellet før sprøytebetong legges på, riggen legger på en definert tykkelse jevnt over et angitt område og deretter skanner ferdig overflate. Alt med referanse til teoretisk sprengningsprofil. - Utjevningssprut for membran før betonglining; Sprøyteriggen navigeres og skanner overflaten før sprøyting. Sprøytebetong legges i de områder som har størst avstand til teoretisk sprengningsprofil og bygger opp etter hvert en flate som blir jevn, men som ikke ligger innenfor teoretisk sprengningsprofil. Et georeferert skann kan brukes som slutt dokumentasjon mot Byggherre. I tillegg ønsker vi å realisere et system som på en brukervennlig og intuitiv måte kan vise 3D skann til maskinens operatør via skjerm eller briller, slik at de kan kvalitetssikre resultatet mens operasjonen pågår.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon