Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Technology transfer from ballast water to aquaculture water for removal of delousing agents in wellboats and pens

Alternativ tittel: Teknologioverføring fra ballastvann-behandling til akvakultur for å fjerne avlusningskjemikalier etter bruk i brønnbåter og merder

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektet WeBoat jobber for å finne en miljøvennlig rensing av badebehandlingsvann fra avlusning i lakseoppdrett. Lakselus (Lepeophtheirus salmonis og Caligus elongatus) er fortsatt et stort problem i norsk og europeisk akvakultur og en trussel for villaks. Det er vanskelig å fjerne lakselus fra laks, selv om det finnes en rekke biologiske, ikke-medisinske og medisinske behandlinger. En av metodene er å bade fisken i avlusingsmiddel ombord i brønnbåter, eller direkte i merdene mha. servicebåter. Etter behandlingen slippes vannet tilbake i sjøen, sammen med resterende medisiner og andre avfallsprodukter. Noen av disse kjemikaliene er skadelige for det lokale miljøet, og dette problemet trenger en miljøvennlig løsning for å sikre en bærekraftig akvakultur i fremtiden. WeBoat-prosjektet vil utvikle en metode for fjerning og/eller nøytralisering av utvalgte lakselusmidler etter avlusing av fisk ombord brønnbåter i henhold til kommende endringer i norske/europeiske forskrifter om forurensning. Disse forskriftene tar sikte på å redusere utslipp av blant annet avlusningsmidler fra brønnbåter. WeBoat vil derfor overføre og optimalisere eksisterende vannbehandlingsteknologier fra ballastvannbehandling til brønnbåter som brukes til avlusing og transport av laks i akvakultur. Teknologien vil bli testet i liten skala før verifisering i fullskala. WeBoat vill jobbe med å optimalisere dimensjonering, drift og effekt av teknologien fra ballastvann-behandling ombord i en brønnbåt for å oppnå en effektiv rensning av badevann med legemidler i henhold til miljøforskrifter, samtidig som energiforbruk og kostnader minimeres. WeBoat skal: ¤Overføre teknologier fra ballastvannbehandling til akvakultur-sektorn for å fjerne lakselusmidler etter bruk, før utslipp til sjøen. ¤Utvikle og optimalisere miljøvennlige og bærekraftige vannbehandlingsteknologier fra lab- og pilotskalaresultater mot full industriell skala ombord brønnbåter. ¤Utvikle sensorer for direkte-overvåking av rense-effekten.

The overall idea of the WeBoat project is to develop and demonstrate an environmentally friendly marine water purification technology for chemical post-sealice treatment application. The salmon parasite sealice is still a major problem in aquaculture along Norwegian and European coastlines. To combat sealice, the fish can be treated by delousing pharmaceuticals-based bath treatment on board of wellboats or in pens at sea by service boats. After treatment, the treated wastewater is usually released back to sea, along with the remaining medicines and other chemicals generated in the water during chemical sealice treatment. Some of those released chemicals might be potentially harmful to the local aquatic environment, and will increase the problem of medicine resistant sealice emergence. Therefore, recent and upcoming national regulations are becoming stricter for the reduction of the discharge of delousing agents. WeBoat solution will answer to those regulations by providing removal and/or neutralization of medicines or other chemical residuals in delousing wastewater. First, the potentially most harmful release of sealice agents will be identified and defined by the project as the target for the removal treatment. The WeBoat technology development will be based on maritime technology transfer from ballast water treatment technology. The removal efficiency will be demonstrated in small scale experiments and verified finally in full scale experiments with representative fish water quality. The goal of the R&D work will be to determine optimal conditions for dimensioning, operation and management of the maritime technology onboard of a vessel for efficient removal of the pollutants in the delousing wastewater according to environmental regulations, while minimizing energy consumption, footprint and cost for competitiveness on the marked.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2