Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES EU Best modelling strategy for including effects of wind farms on the atmosphere

Tildelt: kr 49 999

-

-

Meteorologisk Institutt er forskningspartner i prosjektforslaget EBONY som koordineres av TU Braunschweig. Prosjektet har 18 partnere og et totalbudsjett på 6 millioner EUR. Vi søker om støtte til å dekke noe av arbeidstiden som går med til å skrive ansøgningen og delta på digitale møter.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa