Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

EJP-Soil First call: SoilsalAdapt Preadapting soil biology for increased tolerance to elevated salinities due to climate change

Alternativ tittel: EJP-Soil – SoilsalAdapt. Forhåndstilpasning av jordbiologien for å øke dens toleranse for klimadrevet økning i saltinnhold

Tildelt: kr 3,8 mill.

Forsalting er en viktig årsak til forringelse av landbruksjord i tørre områder, samt områder som er truet av klimadrevet havnivåstigning, hvor avlingsreduksjon er en vanlig konsekvens. Hvis jord som økosystem kan "lære" seg å tolerere saltholdig vanning gjennom gradvis tilvenning av jordorganismer, betyr dette at jordbrukere kan forberede jorda si å forbli fruktbar til tross for at man i perioder må ty til bruk av saltholdig vann ved vanning. Bønder vil da kunne være i stand til å håndtere et stadig økende problem med forsalting av dyrkbar jord. Lite er kjent om hvordan jordorganismer reagerer på økt saltholdighet. Forskning viser likevel at jordorganismer fra saltholdig jord er mer tolerante for salt enn de fra ikke-saltholdig jord. Basert på dette vil prosjekt teste ut hvordan jordorganismenes tilpasningsevner fungerer ved eksponering for ulike saltvannskonsentrasjoner i jord, samt måle og forutsi effekter på ulike skala. Komplementær ekspertise og metodikk vil bli brukt for å identifisere hvordan viktige egenskaper til nøkkelarter av mikroorganismer i rotsonen til hvete kan forbedre jordhelsen. Mikroorganismer og deres funksjoner i rotsonen påvirker planteveksten og øker plantenes motstand mot endrede jordforhold. Forskning vil fokusere på mengden og kvaliteten av mikrobiotaen som disse funksjonene er avhengige av, som igjen bestemmes av jordsmonnets sammensetning.

Saltwater contamination is a major contributor to soil degradation in arid areas. In temperate coastal areas dry periods force freshwater level closer to the saline water. The ground water will become increasingly brackish. Growers are faced with either: 1) irrigating with much more expensive treated tap water; or 2) not irrigating which significantly increases the chance of crop failure. Growers are increasingly forced to use the part-saline ground water for irrigation in summer, but the short- and long-term effects are poorly understood. Soil organisms are key to soil fertility, but very little is known about how they respond to increased salinity. Previous work show that saline irrigation affects soil communities, and that soil organisms from saline soils are more tolerant to salt than those from non-saline soils. We will tests whether Darwinian selection processes can ‘push’ soil biological communities to become increasingly tolerant of saline conditions by adaptation. We will test a range of saline concentrations, measure and predict the various impacts of this approach at three scales. At the micro-scale the NO partner will focus on the effects on the rhizosphere. The UK partner will look at medium-scale pot to whole field-scale changes in total soil biodiversity and function by R&DNA sequencing and compare the fertility of soils of various history of saline concentrations in the UK and Portugal. We will also measure any cost of saline irrigation and adaption and how long any effects last. Lastly, the landscape-scale impacts of increased salinity will be modelled by the PT partner, to predict the European and global extent of the issue, and identify the management practices to counter salinization and conserve the soil functions. If soils can ‘learn’ to tolerate saline irrigation through more gradual biological adaptation, growers may condition soils to remain fertile despite the use of saline irrigation and manage this increasingly pressing issue.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram