Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Internet Gaming and Psychosocial Development from Childhood to Emerging Adulthood—An Ecological Process Model

Alternativ tittel: Internett gaming og psykososial utvikling fra barndom til tidlig voksenalder: en økologisk prosessmodell

Tildelt: kr 9,6 mill.

Gaming er blitt en vanlig aktivitet blant barn og unge. For de fleste er dette en spennende og sosial fritidsaktivitet som noen blir svært opptatt av og bruker mye tid på, men noen av disse dedikerte spillerne står i fare for å utvikle en avhengighet til spilling med betydelige negative psykologiske og sosiale følger. Vår kunnskap om hva som får noen som er ivrige gamere til å gli over i en avhengighet er beskjeden fordi vi mangler gode studier av spilling, avhengighet og deres mulige forklaringsvariabler som følger store grupper av barn og unge over lengre tid, men også fordi teoretiske modeller for gaming-avhengighet, og forskningen, i hovedsak har fokusert på personlige forhold hos gameren og i mindre grad tatt hensyn til den sosiale konteksten utenfor spillet men også i spillverdenen. Vi foreslår derfor en utviklingsmodell for gaming som omhandler både faktorer hos gamere, offline og online kontekst, og som omfatter både positive og negative konsekvenser av gaming, kjønnsspesifikke og spillgenre-forhold. For å undersøke denne modellen vil data fra undersøkelsen Tidlig trygg i Trondheim benyttes. Her har et representativt utvalg av 1082 barn fra 2003 og 2004-fødselskulle i Trondheim blir undersøkt hver annet år siden de var 4 til de nå er 18 år, og vi vil gjenundersøke disse når de blir 20 år. Deltagerne og deres foreldre går igjennom en 4-5 timers undersøkelse som omfatter tester, intervjuer, observasjoner og spørreskjema, i tillegg til at det hentes inn registerinformasjon og informasjon fra lærer. For å få et dypdykk i spillkonteksten og opplevelser mens man gamer vil vi benytte data fra en longitudinell undersøkelse av 627 ungdommer og unge voksne i Australia som spiller s.k. massively multiplayer online games.

Digital games have increased rapidly in spread and popularity among children and adolescents. For most, gaming is a positive recreational activity which some become heavily dedicated to, whereas concerns have been raised that some also develops degrees of disordered gaming with serious psychological, social, and behavioral consequences. Our understanding of the processes leading to dedicated and then to problematic gaming, and their consequences, is limited due to lacking long-term prospective research, but also because theoretical models guiding empirical inquiry predominantly address main effects of within-person factors. Instead, we propose and test a developmental and differential susceptibility model of the processes leading to dedicated involvement and disordered gaming, and positive or negative consequences of gaming, which also considers gender-specific, experiences when gaming, and genre effects. A stratified sample of the 2003 and 2004 birth cohorts in Trondheim have been assessed biennially from age 4 to 16, and we propose to reassess them at 18-20 years to capture ages when gaming diversify and intensify (analytical sample n=1,092 of 1,250 drawn to participate). Disordered gaming is captured by a semistructured clinical interview developed by us. Further details on gaming, predictors and outcomes are assessed by observation (e.g. parent-child interaction), questionnaires, interviews, objective recordings (e.g. accelerometery-recorded sleep and physical activity), and tests (e.g., executive functioning, intelligence) of children and parents during a 4-5 hour session, complemented by teacher ratings and register information. To investigate the importance of experiences when gaming (e.g., flow, identifying with one’s avatar) for amount of gaming and gaming problems, we draw on a longitudinal study of 627 Australia massive multiplayer gamers. Data will be analyzed by within-person techniques which adjust for all unobserved time-invariant confounding.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder