Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Photochemical Internalisation in intratumoural immunotherapy

Alternativ tittel: Fotokjemisk internalisering for intratumoral immunterapi

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektnummer:

334178

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Immunterapi har i de senere år revolusjonert behandlingen av flere typer av kreft. Prinsippet for immunterapi er at behandlingen aktiverer pasientens egne immunceller på en slik måte at disse kan dreper kreftcellene i pasienten. Immunterapi kan gi meget langvarige behandlingseffekter og sannsynligvis kurasjon i noen pasienter, men med dagens typer immunterapi er det for mange krefttyper dessverre bare en relativt liten andel av pasientene som har en effekt av behandlingen. En viktig grunn til dette er at kreftsvulstene ofte utvikler mekanismer for å motvirke kroppens immunsystem og hindre immuncellene fra å angripe kreftcellene. Det er derfor av stor betydning å utvikle kreftbehandlinger som kan omgå disse mekanismene. PCI Biotech utvikler en teknologi, fotokjemisk internalisering (PCI), som kan brukes til å utvikle nye former for immunterapi både ved at PCI-teknologien har en immunstimulerende effekt i seg selv og ved at teknologien kan øke effekten av terapeutiske kreftvaksiner og av immunstimulerende molekyler som kan injiseres i kreftsvulster. I beste fall kan immunceller stimulert ved en lokal behandling av en tumor med PCI bli aktivert til å drepe kreftceller også andre steder i kroppen. Hensikten med prosjektet er å studere hvordan en lokal PCI-behandling med kreftvaksine-antigener og immunstimulerende stoffer vil påvirke immunceller i den behandlede kreftsvulsten, og bruke dette til å optimalisere slik PCI-behandling for å gi en systemisk behandlingseffekt. Mesteparten av arbeidet vil bli utført i dyremodeller hvor behandlingens effekt på forskjellige typer immunceller i tumorer vil bli undersøkt og hvor effekten av forskjellige behandlingsstrategier på tumorvekst vil bli målt. Hvis resultatene er positive, vil de bli brukt for å utvikle nye immunterapi-strategier med henblikk på å prøve ut disse i kliniske studier.

Immunotherapy has in recent years revolutionized the treatment of several types of cancer. The principle of cancer immunotherapy is to activate the body’s own immune cells to attack cancer cells. In the best cases this gives long term treatment responses, and cure of the malignant disease. However, only a minority of cancer patients respond to immunotherapy, and one important reason for this is that tumour microenvironment develops immunosuppressive mechanisms that will hinder immune cells from attacking the tumours. Thus, there is currently a great interest in exploring technologies for local tumour treatment that can alter tumour immunosuppressive microenvironments. PCI Biotech is developing a technology, photochemical internalisation (PCI), that can be used to develop new forms of tumour immunotherapies, both by having an immunostimulatory effects on its own, and by enhancing the effect of vaccines and immunostimulatory molecules injected in tumours. PCI has to potential both for stimulating initiation of an immune response and for down-regulating immunosuppressive mechanisms in the treated tumour. In the best case the immune cells stimulated by the local PCI treatment can spread throughout the body and kill the cancer cells also in distant tumours. The objective of the project is to elucidate how intratumoural PCI treatments with vaccine antigens and immunostimulatory molecules affect the tumour microenvironment, and how such PCI treatments can be optimized for generating anti-tumour immune responses. Most of the work will be performed in animal tumour models where effects will be investigated by analysing the amounts of tumour immune cells of different types, and their activation status. The effect of the treatments on tumour growth will also be monitored. If positive, the results in the project will be used for developing new local tumour immunotherapeutic strategies that may be pursued further in clinical studies.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd