Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Transloyalties in Citizenship Education

Alternativ tittel: Translojaliteter i utdanning for medborgerskap

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektnummer:

334299

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

På skolen lærer man om det å være en medborger. Hvordan foregikk undervisning i medborgerskap i historietimene i Norge etter andre verdenskrig? I Sør-Afrika etter apartheid? På Madagaskar og Mauritius etter kolonitiden? Og hvordan kan man undervise i medborgerskap i dag, når mange av elevene i klasserommet har bakgrunn fra ulike deler av verden? TransCit handler om hvordan historieundervisningen i ungdomsskolen har fremmet medborgerskap, både i dag og historisk. Utgangspunktet for prosjektet er den tradisjonelle historie- og medborgerskapsundervisningen i møte med vår tid, og begrepet translojaliteter. Fordi verden har blitt mer globalisert og mangfoldig, er det vanlig å ha flere lojaliteter, det vi etter inspirasjon fra et annet forskningsprosjekt ved VID kaller translojaliteter. Vi vil utforske hvordan medborgerskap ble fremmet gjennom historieundervisningen i perioder etter krig og kolonisering: i Norge etter andre verdenskrig, Sør-Afrika etter apartheid og på Madagaskar og Mauritius etter kolonitiden. Landene i prosjektet er valgt fordi de er på ulike nivåer i henhold til indeksen for menneskelig utvikling, noe som har innvirkning på mulighetene for å handle som en lokal og global medborger. Vi vil også utforske hvordan lærere i ungdomsskolen i dag kan være bevisst på translojaliteter i historieundervisning og undervisning i medborgerskap. Gjennom aksjonsforskning i de fire landene, vil forskere i prosjektet jobbe med lærerne for å finne ut hvordan man kan undervise på en måte som tar innover seg at elevene i dag har mange lojaliteter. I tillegg til vitenskapelige artikler og kapitler, vil vi gjennom prosjektet publisere en lærebok om hvordan lærere kan ta hensyn til translojaliteter i historieundervisningen. Historikere og utdanningsforskere fra alle de involverte landene er med i prosjektet. I tillegg skal det rekrutteres to doktorgradsstudenter med god kjennskap til konteksten i de aktuelle landene, både når det gjelder språk, historie og kultur.

What would a global world without citizens negotiating between different loyalties look like? The context of our global world is characterised by migration and requires multiple loyalties. Even though the international educational discourse promotes global citizenship, citizenship education often aims to educate citizens that are loyal to nation-states. Transloyalties in Citizenship Education (TranCit) aims to push critical approaches to citizenship education that promote independent, self-reflective, and active global citizens forward by introducing the concept of transloyalties. This concept was developed to analyse multifaceted interactions that focuses on multiple relations, loyalties and takes various dimensions of encounters and negotiation processes into account to see how identities are transformed and contested. TranCit’s objective is to develop a historical and empirically grounded framework for citizenship education in history teaching that includes perspectives of transloyalties. This will be done through an analysis of conceptualizations of citizenship education on different levels (local, national and global). The focus is on various ways countries conduct(ed) citizenship education through history teaching in historical and contemporary societies. Archival and empirical studies, involving educational action research, will be done in four case countries that represent different contexts: Madagascar, South Africa, Mauritius, and Norway. The overarching questions that guide the project are firstly how citizenship education is included in national education policies, curricula and textbooks in history teaching in historical and contemporary contexts, and secondly how teachers may engage with transloyalties in citizenship education through history teaching. The project aims to shed historical and empirically grounded light on established assumptions around citizenship education and advance our theoretical and scientific understanding.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder