Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Uncovering novel clinical characteristics, risk factors and brain phenotypes across the spectrum of adolescent psychosis.

Alternativ tittel: Sammenhenger mellom miljø og risikofaktorer, kliniske observasjoner og hjernefenotyper hos ungdommer med psykoselidelser.

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektnummer:

334326

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Geografi:

Psykoselidelser blant ungdom er sjeldne tilstander, men kan være en stor belastning for de som er rammet og deres pårørende. Det finnes lite kunnskap om de biologiske mekanismene som fører til utvikling av psykosetilstander og behandlingsmulighetene er begrenset. Både gener og miljøfaktorer spiller en rolle, men det mangler fremdeles mye kunnskap om hvordan hjernen påvirkes og hva som kan påvirke risikoen for psykoseutvikling. I dette prosjektet oppretter vi en database med kliniske og biologiske målinger hos ungdommer med psykoselidelser eller klinisk økt risiko for psykose. Vi følger deltakerne over tid og undersøker klinisk forløp, kognisjon, bruk av legemidler, og biologiske markører deriblant strukturell og funksjonell hjerneavbildning. Vi undersøker faktorer som kan bidra til risikoen for å utvikle psykoselidelser som genetiske mål, immun- og infeksjonsmarkører, og fødselskomplikasjoner. Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om psykoselidelser blant ungdom og å finne nye kliniske og biologiske markører som kan brukes i utvikling av ny diagnostikk, predikere risiko for psykose og for å forbedre behandlingen. Siden ungdommer med psykoselidelser er en sjelden gruppe samarbeider vi med internasjonale forskningsgrupper innenfor psykosefeltet som samler inn data på hjernefenotyper, kliniske observasjoner og genetikk. Vi har i tidligere studier funnet sammenhenger med hjernestruktur og funksjon som kan være unike signaturer for psykoselidelser blant ungdom, spesielt schizofreni. Fra studier på voksne har vi sett at oksygenmangel ved fødsel har sammenheng med hjernestruktur og vi studerer nå hvordan disse funnene er relatert til genetisk risiko, og andre risikofaktorer for psykoseutvikling blant ungdommer. Vi inkluderer deltakere med å bipolarspektrumdiagnoser uten sikker psykose, i tillegg til ungdom med høy klinisk risiko. Vi planlegger å videreføre prosjektet i minst tre år til og håper i denne tiden å forbedre vår forståelse av psykoselidelser hos ungdom.

Early-onset psychosis disorders (EOP) are mental diseases in youth with unknown cause and poor differentiation. The topic is important given the poor treatment response and clinical outcome, the stronger genetic load and brain abnormalities, a life-long need for pharmacological treatment, and possibility for new discoveries. In EOP, we find smaller intracranial volumes and large basal brain nuclei, which we cannot reproduce in adult-onset samples. The small brain and yet undiscovered brain features can be unique signatures for EOP, particularly schizophrenia, and keys to understanding disease development. Birth asphyxia is related with smaller brain volume, lower IQ and white matter microstructure disarrays. We characterize adolescent patients aged 12-18 years with schizophrenia or bipolar spectrum disorders, youth at clinical high risk for psychosis development, and healthy controls, both genders, initially over 3 years. Large samples are needed and we expand to include neurodevelopmental disorders and birth cohorts. We coordinate international EOP samples. By combining methods from computational psychiatry, registry data and advanced neuroimaging, gene and biomarkers, the project will yield novel knowledge about clinical characteristics, risk factors and brain phenotypes across the spectrum of adolescent psychosis. From MRI, we quantitate brain phenotypes: Cortical structures, white matter, network connectivity and myelin mapping. We study how risk factors; prenatal adversities, infections exposures, immunity and genetic risk, converge upon the EOP phenotype. We use in-depth phenotypic characterization and whole genome sequencing in large-scale collaborations. We expect to find predictive markers for youth at high risk for psychosis and to unravel aspects of the patophysiology of psychosis. Translational and interdisciplinary approaches make for diagnostic distinction and stratification, for better treatments and prevention.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder