Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genetics of multi-pathogen resistance in Atlantic salmon

Alternativ tittel: Genetikk for multipatogenresistens hos atlantisk laks

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

334333

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Samarbeidsland:

Fiskehelse i akvakultur er grunnleggende for både økonomi og dyrevelferd. I et typisk lakseoppdrettsprogram vurderes avlskandidaters genetiske sykdomsresistens basert på data fra søsken som har vært eksponert for spesifikke patogener. Ved utbrudd i felt er det derimot vanlig at fisk blir eksponert og infisert av mer enn ett patogen samtidig. Avl for å øke vertens motstand mot flere sykdomspatogener i samspill med hverandre vil være svært viktig for å dempe virkningen av sykdommer. Det nåværende forslaget vil studere genetikk og genomikk av koinfeksjonsresistens hos atlantisk laks og måle både spesifikk resistens mot én sykdom når andre patogener er tilstede og den generelle mestringen for hver fisk med en kompleks patogenbelastning. Dette baner vei for utvikling av saminfeksjonsresistent fisk gjennom avl. I dette prosjektet skal det utvikles en blandet smittemodell for fire økonomisk viktige patogener (CMS, PD, AGD og lakselus). Den foreslåtte kombinerte smittemodellen kan erstatte de nåværende spesifikke smittetestene og dermed redusere antall rutinemessig nødvendige smittestester for avlsarbeidet. Dette vil forbedre bærekraften i produksjonen av atlantisk laks og redusere antall dyr som ofres gjennom rutinemessig smittetester for avlsarbeid.

In aquaculture, disease resistance plays an important role in the overall sustainability and profitability of the industry. Resistance to specific diseases, evaluated based on survival under a challenge test with a specific pathogen, is part of the breeding objectives for many Atlantic salmon breeding programs. However, when there is an outbreak, it is common for fish to be infected by multiple pathogens simultaneously, and genetic correlations of resistance to different diseases are low to none. Selective breeding to increase host resistance to multiple disease pathogens in interaction with each other will be very important for mitigating the impact of diseases. Furthermore, the current disease challenge models are designed with a high dose of pathogens to achieve at least a 50% mortality rate. This is far from what the fish experience in the production environment. The project will develop and optimize a multi-pathogen challenge test for CMS, PD, AGD, and Sea lice. Further, the proposal will study the genetics of multiple disease resistance in salmon and determine both specific resistance to one disease when other pathogens are present and the general coping of each fish with a complex pathogen load. This paves the way for the development of coinfection-resistant fish through genetic improvement. The mechanisms and gene markers of resistance to multiple infections will be studied by gene expression analyses. The ethical and social implications of establishing and implementing a multi-pathogen challenge test will be determined through a dynamic RRI (responsible research and innovation) process. The project will create a knowledge base and example for the industry regarding mitigation of the impact of disease through genetic improvement for coinfection resistance, this will greatly improve the bio-economy and welfare of Atlantic salmon production.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning