Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Provenance Projected: Architecture Past and Future in the Era of Circularity

Alternativ tittel: Proveniens prosjektert. Arkitektur i sirkulærøkonomiens tidsalder

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektnummer:

334411

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Bygninger er uregjerlige, de er i konstant forandring og involverer utallige aktører i fortid og samtid. Bygninger består av materialer med forskjellig levetid, deres opprinnelige funksjon kan bli utdatert, og de kan ikke (og bør ikke) behandles på linje med kunstverk eller arkeologiske artefakter. Til forskjell fra i kunsten og arkeologien kan arkitektonisk proveniens forståes som et dynamisk og fremtidsvendt fenomen, og anvendes som et redskap til å forstå bygningers tapte, aktuelle og fremtidige muligheter økonomisk, sosialt og materielt. Dette forskningsprosjektet overfører proveniens til arkitekturfeltet på tre radikale måter: Det tar begrepet opp i skala, det anvendes til å forstå objekter som normalt ikke flytter på seg, og det gir begrepet en ny temporal innretning ved å tenke proveniens som et instrument for endring snarere enn som en retrospektiv dokumentasjon og autorisasjon. En viktig dimensjon er å forstå historiske bygninger og bygningselementer som del av globale nettverk med vekt på materialenes opphavssted og tilvirkning, deres produksjonssteder, transport-ruter og miljøene som satte dem sammen og tok dem i bruk. Proveniens kaster nytt lys på arkitektur som en vev av kulturelle, materielle, sosiale, teknologiske og geopolitiske praksiser. Med dette begrepet vil vårt tverrfaglige forskningsprosjekt undersøke transformasjon med vekt på materialsammensetning, eiendomsforhold og historisk rekonseptualisering. Prosjektet er arkivbasert, men vi forstår også bygninger som levende arkiver, som depoter av materiell historie og levd liv, og som en kilde til å forstå opphavet, arbeidet, bruken, emosjonene og de offentlige debattene som utgjør bygningers proveniens. Arkitektonisk proveniens gir oss mulighet til å revurdere kulturelle og estetiske kjernebegreper som opprinnelse, forfatterskap, eierskap, legitimitet, autentisitet, patina, kollektivt minne, drama og kriser, bruk, misbruk og fornyelse.

The need to reuse and renew the existing building stock poses new challenges to the operations of an unsustainable building industry and an unprepared architectural profession. Situated in the distinctly multidisciplinary field of architecture, and involving leading experts from anthropology, art history, art, and digital humanities, our ambition is to theorize and demonstrate a new operative field through comprehensive studies of specific buildings and building materials. With the architectural object placed center stage, an overall objective is to transpose debates on provenance into architecture based on the hypothesis that the concept is ripe to be rethought on a different scale, and that it can become instrumental in changing our attitude towards the obsolescence of buildings. Differently from art and archaeology, architectural provenance reaches beyond historical ownership records, and may be discussed as a dynamic process and as a creative instrument, applicable to understanding lost, present and future potentials of historical buildings that also involves the social trajectory of architectural works. A central hypothesis is that provenance may be understood as a cyclic and multi-trajectorial phenomenon rather than as a linear, retrospective documentation. This conceptual relocation will allow us to focus on materials and components rather than the completed work, and to establish useful tools for recycling the meaning and function of existing buildings. The complex relationship between thinking and doing that characterizes architectural practice defines the scope of the project. Provenance Projected will contribute new theoretical insight as to how material culture is distributed, appropriated, altered, reinvented and evaluated according to various ideals and ethics. We insist that changing the state of things is dependent on new knowledge, new concepts, new vocabularies, new perspectives, and importantly, authoritative examples.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder