Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Making use of Arctic science - The Case of the Arctic Council

Alternativ tittel: Bruk av arktisk kunnskap - Arktisk råd

Tildelt: kr 7,4 mill.

Arktisk råd har blitt berømmet for å produsere og syntetisere vitenskapelige funn og kunnskap. Basert på disse funnene har arbeidsgruppene i Arktisk råd kommet med anbefalinger om hva stater og det internasjonale samfunnet bør gjøre for å beskytte Arktis. Det er imidlertid mindre kjent når, hvordan og hvorfor denne kunnskapen og anbefalingene brukes. Vi stiller følgende spørsmål: I hvilken grad og under hvilke forhold bruker medlemslandene kunnskapen og retningslinjene som sammenstilles i Arktisk råd? Vi ser på tre sentrale problemområder i arbeidet til Arktisk råd: kortlivede klimadrivere, biologisk mangfold og marine verneområder, og maritim skipsfart. Det foreslåtte prosjektet vil analysere og sammenligne sammenhengen mellom vitenskap og politikk i Norge og Canada. Hvordan påvirker vitenskapen vurdert og syntetisert av AC direkte eller indirekte politiske beslutninger og miljøreguleringer i de to statene?

The overarching aim of this project is to analyse the Arctic Council and its role as a platform for dealing with local, national, regional and global challenges of relevance to the "new" Arctic. The Arctic Council has been hailed for producing and synthesizing scientific findings and knowledge, and for its role in making the Arctic region more visible. However, less is known about when, how and why this knowledge is used. We ask: To what extent and how and under what conditions is knowledge and policies generated in the Arctic Council used? We narrow in on three key issue-areas in the work of the Arctic Council: Short-lived climate pollutions, Biodiversity and Maritime shipping. To refine the analysis we will compare the science-policy nexus in two Arctic states, Norway and Canada. The project will lean primarily on two fields of study: political science and international law. Further, the project will draw on both rationalist and constructivist scholarship. Aware of the epistemological and ontological differences in these two main traditions, we argue for a more pragmatic approach. By acknowledging its complexity, researchers from several traditions should be able to provide a more complete picture of this field of study. User/stakeholder involvement is also an important element in the project. The reference group will ensure the most updated information and ensure policy relevance and will also provide the necessary link between the work of natural scientists, technology studies and Permanent Paricipants in the Arctic Council's Working Groups, the state ministries and agencies, and this project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser