Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Epigenetic Control of Obesity-induced Tumor Initiation in Breast Cancer

Alternativ tittel: Epigenetisk kontroll av fedme-indusert tumorinitiering i brystkreft

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektnummer:

334437

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Å være overvektig øker risikoen for å utvikle 13 typer kreft – dette er kreft som ikke-overvektige individer kanskje ikke utvikler. Følgelig anslås det å være overvektig for å være den underliggende årsaken til rundt 500 000 krefttilfeller hvert år. Dette prosjektet har som mål å finne ut hvorfor. Og videre, hvis vi kan finne ut hvordan fedme henger sammen med kreftrisiko, kan vi muligens finne måter å forhindre dette på? Kreft er vanligvis assosiert med mutasjoner i vårt DNA. Så langt har vi ikke vært i stand til å oppdage noen mutasjonsforskjeller mellom overvektige og ikke-overvektige pasienter. I stedet har vi funnet store endringer i organiseringen av DNA - en prosess kjent som epigenetisk regulering. Epigenetisk regulering av DNAet styrer hvilken del av DNAet som kan brukes av cellen og hvilke deler som ikke kan. Vi har funnet ut at kreft som vokser hos overvektige individer har i stor grad endret den epigenetiske kontrollen av DNA. Og at dette igjen styrer evnen til å danne en svulst. I dette forslaget vil vi grave dypere inn i hvorfor overvekt har en så dyp effekt på svulstskjebner.

Today, we know that obesity increases the risk of developing thirteen types of cancers. Thirteen cancer types that normal-weight individuals may not develop although they carry the same cancer risk loci as obese individuals. Despite the massive implications of such linkage for prevention and therapy, efforts to delineate such mechanisms have so far been hampered by the high complexity and systemic character of both obesity and cancer formation. My laboratory has demonstrated that cancer cells undergo adaptive epigenetic remodeling and gain tumor initiating properties when exposed to prolonged periods of obesity conditions. The major outstanding research question is: How does adaptation to the obese state cause specific changes in chromatin? Our central hypothesis is that the distorted metabolic environment in obese breast cancer patients engenders epigenetic deregulation leading to alterations in the chromatin structure and consequently transcriptional reprogramming towards tumor-initiating cancer cell phenotypes. We will address this hypothesis by measuring how obesity-induced dysregulation of cellular metabolites affects tumour metabolism and how such changes regulate tumor initiation capacity (WP1). We will investigate the specific epigenetic modifications impacted by the obese environment (WP2) and the reader and writer enzymes required for this adaptation (WP3).

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet