Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Made Abroad: Producing Norwegian World Literature in a Time of Rupture, 1900-50

Alternativ tittel: Veien til verdenslitteraturen: Norsk litteratur i utlandet i en brytningstid, 1900-50

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

334480

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

MAP kartlegger veiene norsk litteratur tok for å bli ‘verdenslitteratur’ i den første dramatiske halvdelen av 1900-tallet. Etter at Ibsen og Bjørnson hadde åpnet verdensmarkedet for norsk litteratur, endret vilkårene seg på bokmarkedet betydelig. Norges tilslutning til internasjonale copyrightavtaler og endret forlagsstruktur, samt nye visuelle medier gjorde litterære agenter til viktige mellommenn for forfattere. Bokmarkedet måtte også tilpasse seg i takt med to verdenskriger og nazismens fremvekst, som igjen gjorde angloamerikansk marked og språk dominerende. Hvordan verk produsert av Undsets og Hamsuns generasjoner lyktes (eller mislyktes) i å bli verdenslitteratur, har aldri blitt studert i sammenheng før. MAPs mål er å vise frem en ny litteraturhistorie om norsk litteratur (høy og lav) i utlandet, primært i Europa, Det britiske samveldet, USA og Latin-Amerika. Delprosjektene vil fokusere på det banebrytende Litterære Byrå på Lillehammer, betydning av faktorer som Nobelprisen, religion og ideologi for utbredelse av litteraturen, oversatt barnelitteratur, kvinners vilkår for å nå ut, utenlandske filmadaptasjoner av norske bøker, med mer. Undsets usedvanlige globale historie vil stå sentralt for flere av delprosjektene. Norsk litteratur vil også være viktig som case internasjonalt for å belyse de ujevne vilkår for gjennomslag som former verdenslitteraturen. MAP samarbeider med og vil besøke bibliotek, arkiver og museer i inn- og utland for å grave frem nytt materiale. Formidling vil inkludere seminarer, foredrag, utstillinger, faglige og allmenne publikasjoner av kildemateriale og resultater, samt podkaster og andre mediebidrag. MAP har et tverrfaglig og internasjonalt team av forskere innen bok- og mediehistorie. Prosjektpartnere er Nasjonalbiblioteket (NB), Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bournemouth, i samarbeid med Nynorsk Kultursentrum og Lillehammer Museum. Prosjektet ledes av Aina Nøding, forskningsbibliotekar på NB.

MAP uncovers the paths of Norwegian literature towards a world readership during the first dramatic half of the 20th century. After authors like Ibsen and Bjørnson had opened the global literary market, the road map to international success changed substantially. However, how the works of Undset's and Hamsun's generations were made into world literature has never been studied comprehensively. While significantly rewriting literary history, MAP will also re-examine the centre-periphery dynamics on the global book market. Furthermore, it will highlight translation of small language literatures as a precondition for democratic access to and impact on the world stage. Through ground-breaking empirical, transcultural, and interdisciplinary research, MAP will produce the first history of Norwegian literature abroad and forge new approaches to literary research. It brings together renowned scholars of literature, modern history, book and media history, translation, and film studies. Sub-projects include Norwegian literature in Nazi-Germany and new transatlantic anglophone markets, the first literary agents, impact of the Nobel Prize, children’s literature in translation, foreign film adaptations of novels and plays, and more. The exceptional case of Undset’s global success will serve as a prism for several sub-projects. MAP works with libraries, archives, and museums to uncover significant new material in Norway and abroad. MAP's extensive plan for public dissemination and exchange include seminars, lectures, exhibitions, online publications of source material and results, and podcasts and other social media events. MAP is a joint venture between the National Library of Norway (project owner), Bournemouth University, Nynorsk Kultursentrum, Oslo Metropolitan University, the University of Oslo, and the University of Tromsø. The group of 8 scholars and a PhD fellow, headed by Dr. Aina Nøding (The National Library), is supported by a research network spanning 9 countries.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder