Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Word, Sound and Power: The Lyrical Making of African Diaspora Futures

Alternativ tittel: Word, Sound and Power: The Lyrical Making of African Diaspora Futures

Tildelt: kr 7,9 mill.

Word, Sound and Power: The Lyrical Making of African Diaspora futures forsker på hvordan engelskspråklige forfattere i den afrikanske diasporaen fra 1900 til i dag har utfordret skillet mellom musikk og litteratur på fremtidsrettede måter. Dette er hovedspørsmålet prosjektet skal undersøke: Hvordan har forfattere i den afrikanske diasporaen eksperimentert med litteratur og musikk for å forestille seg og jobbe mot et mer likestilt samfunn i fremtiden? Word, Sound and Power studerer sjangere som for eksempel jazz poesi, dub poesi, sonetter, punk, soul, funk, spirituals, folk, blues, slam poesi, hip hop og nye former for eksperimentell litteratur i krysningspunktet mellom litteratur og musikk. Prosjektet videreutvikler forskningen på «afrofuturisme» ved å historisere og se mer kritisk på dette begrepet enn det som har vært gjort før. Det bidrar også til forskningen på afrofuturisme ved å vise at det finnes mange ulike fremtidsvisjoner og et ideologisk mangfold i litteratur fra den afrikanske diasporaen som ofte blir oversett. Prosjektet viser dette ved å sammenligne forfattere fra ulike tiår og regioner i den afrikanske diasporaen og ved å bruke tverrfaglige perspektiver fra litteraturvitenskap, kulturstudier og musikkvitenskap. Den engelskspråklige afrikanske diasporaen er en del av vestlige samfunn og deres historie. Derfor trenger vi mer kunnskap om påvirkningen den har hatt vestlig kultur for å forstå vestlig estetikk i all dens kompleksitet og mangfoldighet. Målet med Word, Sound and Power er å utvide vår forståelse av vestlig estetikk ved å undersøke påvirkningen den afrikanske diasporaen har hatt på samtidens definisjon av «litteratur» og «det litterære», og på forestillingen om at det estetiske er politisk.

Word, Sound and Power is an interdisciplinary research project that combines perspectives from literary studies, cultural studies and musicology in order to answer the overarching research question: How have writers of the Anglophone African Diaspora in the long twentieth century challenged the boundaries between literature and music in order to envision alternative political futures? The project introduces new and cutting-edge perspectives to the study of the African Diaspora by deconstructing and historicising the theoretical concept of Afrofuturism. By comparing literary-musical experiments by writers from the Caribbean, Europe and America, Word, Sound and Power will bring attention to the diversity of black epistemology and ideology. The project’s principal research aim is to study the ways in which African Diasporic experiments with the boundaries between music and literature, and the lyrical and the poetic, have produced a range of different imaginary futures. These include both utopias and dystopias. It will therefore advance our understanding of the various political modalities, micro-ideologies and political positions and political conflicts that exist within the musical-literary experimentation of the African Diaspora. The research group focuses on Afro-diasporic European, American and Caribbean literature in English and studies genres such as spirituals and folk songs, blues, gospel, soul, jazz poetry, dub poetry, slam poetry, sonnets and romantic poetry, avant-garde poetry, performance poetry, punk poetry, hip-hop and rap and experimental poetry.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder