Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

A 100 Myr paleomagnetic data gap: Investigating anomalous behaviour of Earth’s magnetic field in the middle Paleozoic

Alternativ tittel: Et paleomagnetisk datagap på 100 millioner år: Undersøkelse av unormal oppførsel av jordens magnetfelt i midten av paleozoikum

Tildelt: kr 8,0 mill.

Jordens magnetfelt er avgjørende for utviklingen av liv på jorden, og i dag beskytter det oss mot solstormer som kan skade moderne teknologi. Jordens magnetfelt dannes dypt inne i planeten vår, i den ytre kjernen, av varmt flytende jern. Vi kan forestille oss magnetfeltet som en stangmagnet inne i jorden, som er på linje med jordens rotasjonsakse. Bergarter kan fange opp jordens magnetfelt når de dannes, så ved å studere millioner av år gamle bergarter kan vi finne ut om jordens magnetfelt på den tiden. Vi har en god forståelse av magnetfeltet de siste 500 millioner årene, bortsett fra ett stort gap: den midtre paleozoikum (440-340 millioner år siden). Mange midtre paleozoiske bergarter har dårlig hukommelse av magnetfeltet på den tiden, og viser at de husker magnetfelt fra yngre tider i stedet. PANDA vil studere oppførselen og styrken til jordas magnetfelt i midten av paleozoikum, ved å se på endringer i retning og intensitet, og antall ganger de magnetiske polene byttet posisjon. PANDA vil samle data på fire steder fra sedimentære og vulkanske bergarter, og bruke et nyutviklet kraftig mikroskop, som kan se på magnetiseringer i enestående detalj. Resultatene fra PANDA vil bli brukt til å bedre forstå grunnleggende oppførsel og styrken til jordens magnetfelt, samt platetektoniske rekonstruksjoner, i en tidsperiode som er vert for de første skogene og terrestriske virveldyrene på jorden.

In the middle Paleozoic (~440-340 million years ago), life on land emerged, the first plants and forests developed, and many biotic crises took place. Geoscience research relies on paleogeographical reconstructions of the continents, which are based on paleomagnetism; the study of Earth’s magnetic field as recorded by rocks. However, the middle Paleozoic forms a conspicuous gap in our knowledge of Earth’s magnetic field. The exact limits of this gap have not been established yet, but there is a striking scarcity of high-quality, unambiguous paleomagnetic data for around 100 million years, hindering our understanding of the deep interior of our planet. Importantly, the absence of high quality paleomagnetic data in this time prevents the understanding of the behaviour of Earth’s magnetic field in this key interval for Earth evolution, and hampers the use of paleomagnetism as a tool for dating and correlation. A recurring observation in middle Paleozoic paleomagnetism is that magnetisations are often below sensitivity limits of traditional magnetometers, making them effectively unmeasurable with standard techniques. I hypothesise that scarcity of middle Paleozoic paleomagnetic data does not reflect a lack of dedicated effort or community interest, but is an intrinsic manifestation of a significant natural process not yet clearly identified or adequately understood. PANDA will investigate promising sedimentary and igneous rocks from the late Silurian to early Carboniferous with new high precision techniques. Advances in magnetometer technology in the last few years increased the sensitivity of equipment, which now allows measurements of samples that were previously unmeasurable. PANDA will use the newly developed Quantum Diamond Microscope, to map magnetisations of minerals inside rocks in unprecedented detail. Altogether, PANDA will elucidate the behaviour of Earth’s magnetic field, show whether it was anomalous, and if so, for how long this lasted.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet