Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Sounds like Norway: the aural experiences of outdoor life and biodiversity

Alternativ tittel: "Sounds like Norway": de lydlige opplevelsene av friluftsliv og biologisk mangfold

Tildelt: kr 7,4 mill.

Hvorfor besøker mennesker naturen? Det vanligste svaret er «fred og ro». Bevaringspolitikk har en tendens til å bry seg mest om de visuelle karakteristikkene i et landskap, men hvilke lyder vi kan høre i naturen er like viktig. Naturlige lydlandskap (områder som er så godt som fri for uønsket støy) øker menneskers velvære og fører til mer miljøvennlig oppførsel. Se for deg en tåkete dag i fjellet, med akkurat nok tåke til å gjøre utsikten magisk. Men så siger lydene fra E6 inn i landskapet. Tåken gjør det tydelig at lyd i høyeste grad er en del av vårt «syn» på naturen. Vi ser ikke trafikken, men kan tydelig høre den. Dermed blir vår opplevelse av en magisk, fredelig og intim høstdag i fjellet endret – ofte i negativ regning. Folk oppfører seg også ofte forskjellig ettersom hva de hører. Vi lærer mer og mer om hvor mye lyd kan gjøre folk mindre motivert til å ta vare på et naturområde, fordi det allerede oppleves forringet. På den andre siden kan naturlig stillhet eller lyder av blader, trær og en bekk motivere folk til å behandle naturen bedre og etterlate seg mindre søppel. I Norge er 2,1 millioner (40 %) utsatt for utendørsstøy over 55 dB - nasjonalparker har en stadig viktigere rolle som støyfrie områder. Sounds like Norway er et prosjekt som vil øke forståelsen av hvilke naturlige lyder som er viktige for folk å høre når de er ute i norsk natur, og som skal finne ut hvor mye støy det er i to nasjonalparker som er kjent for å gi en villmarksopplevelse. Målet for prosjektet er å kartlegge hvor viktige naturlige lydlandskap er for friluftsliv og naturmangold, og å utvikle indikatorer som kan brukes i nasjonalparkplanlegging. Prosjektet vil teste strategier for lydreduksjon for å forbedre naturopplevelsen uten å redusere antallet besøkende i naturområdene, slik at en tar vare på lokal verdiskaping fra turisme. Hvis vi forstår hvilke lyder som er viktigst for folks opplevelse av og tilknytning til naturen, kan vi også lettere bevare disse.

Many of us experience some surprise when we step off a beaten trail and into a wooded dell. Suddenly, we feel a bit closer to nature: not because we have finally arrived, but because we finally hear. There has been an emphasis in research and conservation policy about the visual features of landscape. Yet, we hear place as much as we see it. The weaving of sounds and perception within place is called the soundscape. Natural soundscapes (areas mostly free of undesirable anthropogenic sounds, i.e. noise) provision human wellbeing and influence positive behavior. Whereas, noise in nature severely degrades experiences connected to outdoor life (i.e.'friluftsliv') and impacts natural values including wildlife. In Norway 2.1 million (40%) are exposed to outdoor noise exceeding 55dBA - a level known to drive adverse health effects- and has serious implications for effective conservation of biodiversity and diverse restorative experiences in national parks. Thus, parks have an increasing importance to harbor natural sounds and areas free of noise. Sounds like Norway is a ground-breaking and co-produced research effort to document and assess natural soundscapes and to deliberate with stakeholders a strategy to effectively manage natural soundscapes as ecosystem services in Norway. SLN will result in understanding what sounds underpin outdoor life, charting the compositions of soundscapes in places intended to support pristine natural experiences, and provide data on problem areas where noise nuisance is apparent. We expect to find that in-tact natural soundscapes in Norway, as has been shown in other contexts, promote human wellbeing and species' flourishing. We hypothesize that when people have access to natural quietude, wellbeing improves as does experience and connection to nature. Natural soundscapes are central to outdoor life, to restoring health, to supporting biodiversity, and-through education and participation in research about sounds-to inspiring stewardship.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder