Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Virtual darkness and digital phenotyping in specialized and municipal dementia care: The DARK.DEM randomized controlled trial.

Alternativ tittel: DARK.DEM

Tildelt: kr 10,6 mill.

Atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) betegner endringer i atferd og mental helse som er forårsaket av demenssykdom, og omfatter blant annet angst, depresjon, psykose og agitasjon. Disse symptomene er hyppige hos personer med demens, vanskelig å behandle med medikamenter, ressurskrevende og henger sammen med forverret kognisjon, funksjonsfall, dårlig livskvalitet og økt dødelighet. I prosjektet DARK.DEM vil forskere med bakgrunn innen eldremedisin, psykiatri, psykologi, kronoterapi, datavitenskap og hermeneutikk jobbe tverrfaglig for å forbedre diagnostikk og behandling for APSD i både spesialist og primærhelsetjenesten. I første del av prosjektet vil vi bruke kunstig intelligens for å undersøke om data fra smartklokker kan gi gode mål på agitasjon, depresjon og søvn hos personer med demens innlagt ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. I andre del av prosjektet vil vi gjennomføre en randomisert kontrollert klinisk studie i sykehuset for å undersøke om behandling på kveld og natt med virtuelt mørke, dvs lys uten blå bølgelengder, kan dempe agitasjon og andre psykiatriske symptomer ved demens. Denne behandlingen vil vi gi i tillegg til den vanlige behandlingen pasientene får, og vi vil undersøke om det fører til mindre bruk av legemidler mot psykisk sykdom, mindre bruk av tvang og kortere liggetid. I siste delen av prosjektet vil vi gjennomføre fokus-gruppe intervju med mellomledere i sykehjem i Bergen kommune og undersøke hemmere og fremmere for at resultatene av den nye diagnostikken og behandlingen kan bli brukt i primærhelsetjenesten. På denne måten vil prosjektet bidra til at pasienter med APSD kan få økt presisjon i diagnostikk og mer skånsom behandling enn dagens praksis. Tilbudet kan benyttes uavhengig av tjenestenivå, og dermed bidra til å redusere ulikheter i tilgang på spesialisthelsetjenester.

Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) such as anxiety, depression, psychosis and agitation, are prevalent, often treatment resistant, resource demanding and significantly deteriorates cognition, independency, quality of life and mortality in these vulnerable patients. By merging expertise in elderly medicine, psychiatry, psychology, chronotherapy, computer science and hermeneutics, DARK.DEM will overcome the current challenges of BPSD management both in specialized and municipal dementia care through three work packages (WPs): WP1: DIG.DEM will determine the convergent validity of data from Empatica E4 wristband against established psychometric scales for BPSD admitted to NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital and evaluate the feasibility of use in a clinical setting applying semi structured focus group interviews with staff. WP2: DARK.DEM is an open label single blinded randomized controlled trial to determine the effectiveness, feasibility and safety of virtual darkness as adjunctive treatment of agitation in patients with dementia admitted to the hospital. We will randomize minimum 72 patients to treatment as usual (psychotropic drugs, psychological and environmental interventions) or 14 days of virtual darkness therapy, that is, exposure to light deprived of blue wavelengths from 18.00-08.00, provided in a secluded patient unit with circadian lightening. Primary outcome is 14 days change in agitation assessed with Cohen-Mansfield Agitation Inventory and change in diurnal variation of motor activity assessed with Empatica E4 wristband. Secondary outcomes are change in other BPSD, activities of daily living, quality of life, use of psychotropic drugs, use of restraints and coercion, length of hospital stay and resource utilization. WP3: DECIDE.DEM will conduct focus group interviews with managers and staff in nursing homes to explore barriers, enablers and adaptions to support implementation of the new methods in municipal dementia care.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering