Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

The impact of climate change on Arctic blue carbon (BlueARC)

Alternativ tittel: Klimaendringer og blått karbon i Arktisk (BlueARC)

Tildelt: kr 8,0 mill.

Tareskoger er svært produktive habitater som kan lagre karbon og motvirke CO2-utslipp. Over 20 % av verdens tareskoger vokser i arktiske kystområder. Arktiske tareskoger kan bli større med global oppvarmning eller mindre med redusert havisdekke. BlueArc studerer hvordan klimaendringer og annen påvirkning som kråkebollebeiting virker på arktiske tareskoger. Prosjektet vil bruke feltinnsamling, modeller og genetiske verktøy for å studere lagring av blått karbon på den arktiske sokkelen. Vi vil også spore strømmen av tare-karbon fra arktiske kystområder til dyphavet. BlueARC bringer forskere fra Norge, Canada, Danmark og Grønland sammen i et pan-arktisk samarbeid om tareskog. Arbeidet vil foregå på tvers av subarktiske og arktiske områder i Nord-Atlanteren: fra Nunavut og Labrador i Canada, over Vest-Grønland, til Nord-Norge og Svalbard. Prosjektet vil ta oss et stort steg i retning av bedre forståelse av karbonlagre i arktiske tareskoger og potensialet i fremtidige karbonlagring i disse habitatene. BlueARC vil bidra til å oppnå FNs tiårsmål med å projisere økosystemer og havbaserte løsninger på klimaendringer og SDG: "Climate action (13)" og "Life under water (14)".

Over 20% of the world’s kelp forests occur along Arctic coastlines, yet shifts in the structure and ecological function of these habitats as a result of climate change are poorly understood. Kelp forests are highly productive ecosystems and are expected to contribute significantly to global carbon cycling and CO2-mitigation through blue carbon sequestration. Warming and reduced sea ice cover are predicted to expand kelp forests in the Arctic, which, coupled with slow and incomplete decay in cold waters, represents a potential increase in kelp carbon sequestration capacity. Knowledge on the factors regulating kelp carbon production and fate is however currently scarce in these regions, but critical to assess the impact of climate change and other stressors on Arctic carbon cycling. BlueARC will conduct field work across Arctic biophysical gradients to understand the conditions regulating kelp biomass, production and detrital export. The project will also quantify the fate of kelp carbon by identifying environmental and biological processes that alter detrital transport to potential deep ocean sinks across the subarctic to Arctic transition, and use degradation experiments, oceanographic models and genetic tools to trace kelp-carbon buried on arctic shelves. BlueARC will bring together researchers Scandinavia, Russia, Canada, Denmark and Greenland to provide new data on spatial extent and carbon standing biomass of kelp ecosystems, and to test overarching hypotheses on climate-driven impacts on their potential as coastal carbon sinks. The study area integrates subarctic and Arctic regions in the north Atlantic: from Nunavut and Labrador in Canada, across western Greenland, to northern Norway and Svalbard, and finally to the White Sea in Russia. The resulting knowledge will by synthesized to predict how rapidly changing arctic conditions will alter kelp carbon sinks and by mapping carbon storage and sequestration potential across the Arctic now and in the future.

Budsjettformål:

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø