Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

TRACKING RISKS IN FUTURE EMISSIONS, CLIMATE AND TECHNOLOGICAL ASSUMPTIONS

Alternativ tittel: Kvantifisering av risiko ved klimascenarier fra modelleringsantagelser

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

334811

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Siden Parisavtalen har klimapolitikken dominert den politiske og sosiale samtalen. Men hvor store fremskritt har vi gjort? Hvor er utslippene og globale temperaturer på vei, og hvor risikable er planene for å nå netto null? TRIFECTA er et prosjekt som vil bidra til forståelsen av disse problemstillingene. Prosjektet skal utvikle modeller for å forstå de ulike veiene til netto null, fremheve risko ved bruk av skjulte antagelser og identifisere klimastrategier som mangler i dagens diskusjon. TRIFECTA vil identifisere hvordan klimamål påvirkes av våre antagelser om bruk og tilgang på fossilt brennstoff og utvikling av karbonfangstteknologi. Prosjektet vil kombinere dette med informasjon om hva vi tenker om kostnadene ved klimaendringer, både kostnadene ved utslippsreduksjon, og fra konsekvensene klimaendringene kan få. For å få til dette, vil TRIFECTA utvikle den åpne, enkle klimamodellen, CICERO Simple Climate Model, slik at den kan simulere ikke bare hvordan klimaet vil utvikle seg i det kommende århundret, men til også å se på rollen til karbonsyklusen over land. Ved å modellere arealbruk i det kommende århundret i ulike land, kan vi avdekke problematiske sider ved karbonutslippsmålene til Norge og andre land der skog- og arealbruk utgjør en viktig komponent i landets utslippsmål. Til slutt vil TRIFECT gi innsikt som kan brukes i framtidige klimascenarier, identifisere strategier med høy og lav risiko, og binde globale scenarier og regional klimaplanlegging sammen. Dette kan hjelpe nasjonal og kommunal planlegging til å velge robust og effektive klimatiltak.

Most net-zero scenarios assume a large amount of Carbon Dioxide Removal (CDR) in the latter part of the 21st century, but the science informing the plausibility of such removals is in its infancy. TRIFECTA seeks to provide risk-framing for climate mitigation strategies on three axes: (1) by identifying mitigation trade-offs and potentially under-sampled strategies for achieving net-zero through the development of a statistical climate scenario analysis framework. (2) through the development of a cutting edge simple climate model to resolve key uncertainties in the net-zero transition, focusing on the better understanding of uncertainties associated with CDR, non-CO2 forcers and land use change. (3) providing guidance on the long-term risk associated with near-term mitigation decisions and long-term assumptions about future technological capacity and climate response parameters. TRIFECTA will develop a simple climate modeling system and risk propagation framework which will highlight the relative risks associated with net-zero strategies. We will quantify the trade-offs between different fossil fuel mitigation foci, and the factors controlling the level of deployment of CDR in current scenarios. We will then consider key physical climate processes relevant for mitigation scenarios: carbon and heat dynamics, feedbacks and the role of land use in different representative regions. Finally, we will synthesize results with a comprehensive risk assessment for a set of representative global net zero strategies, highlighting their exposure to physical, technological and economic uncertainties as represented in global mean temperature trajectories.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima