Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Ecophysiology of Atlantic salmon: Genetics versus Environment

Alternativ tittel: Økofysiologi i Atlantisk laks: Arv og miljø

Tildelt: kr 8,0 mill.

Atlantisk laks er blevet kunstigt selekteret til opdræt siden 1970’erne. Opdrætslaksen er derfor blevet genetisk forskellig fra vilde fisk. Samtidigt er miljøet laksen bliver opdrættet i også forskelligt fra det miljø, en laks vil opleve i naturen. Eksempelvis bliver opdrætslaks overfodret, og vækstraten er meget hurtigere end i naturen. I naturen vil de fleste fisk ikke overleve, til de bliver voksne, og det er mere sparsomt med mad. Både miljø og genetik er derfor vigtige faktorer, og tilsammen definerer de fiskens fænotype. Opdrætslaksen har mange problemer med sygdom og dårlig velfærd. Disse problemer kan være forårsaget af det kunstige opdrætsmiljø, eller være et uønsket biprodukt af kunstig selektion. Derudover er der en stor bekymring om opdrætslaks, der slipper ud i naturen, og formerer sig med vilde laks. Dette giver nemlig en forurening af genpuljen og reducerer overlevelsen for vildlaksen. Formålet i dette projekt er at studere, hvordan genetik og miljø påvirker fænotypen i Atlantisk laks. Vi ønsker at få en bedre forståelse for, hvor forskellige opdrætslaks og vildlaks er blevet, og opklare vigtigheden af henholdsvis genetik og miljø på en række vigtige funktionelle egenskaber. Egenskaber vi vil måle omfatter fysiologiske kapaciteter som for eksempel svømmeegenskaber, stofskifte, stress responser, og tolerancer til høje temperaturer og dårlige oxygenforhold. Vi vil se på immunforsvaret i forbindelse med parasit infektioner. Vi vil undersøge morfologien i hjertet og skelettet. Et overordnet fokus er desuden at sammenligne forskellige livsstadier for at dokumentere skaleringseffekter og betydningen af tidlige miljøeksponeringer for succes senere i livet. Sammenlagt vil dette give ny viden om funktionelle fænotyper i Atlantisk laks med forskellig genetik og miljøhistorik. Vi håber at dette projekt kan forbedre dyrevelfærden i aquakultur og bidrage til beskyttelsen af vildlaksen. Projektet skal begynde i juli 2023 og vare indtil juni 2027.

This project for young research talents seeks to decipher the cause for variation in functional phenotypic traits of Atlantic salmon using experimental biology based on ecophysiological principles. Farmed salmon have been selectively bred for 50 years with a strong focus on growth performance which may have led to negative trade-offs with other key health related traits. In parallel, conservation concerns with wild populations exists owing to escaped farm fish interbreeding in nature, which may introduce inferior genotypes and thus hurt the natural fitness of wild salmon. However, owing to the tremendous capacity for phenotypic plasticity in fish, it remains unclear how different wild and domesticated salmon actually are from each other when considering environmental effects. Here, different genotypes will be studied in different environmental contexts with a dedicated focus on resultant functional phenotypes as assessed through physiological, morphological and immunological measurements. Wild caught salmon will be compared to hatchery reared counterparts of both domesticated and wild genetic origin. Moreover, clonal salmon lines using both heterozygous, homozygous and triploid variants will be used as a novel model to study phenotypic variation while genotypes remain constant. Different feeding regimes and incubation temperatures will be used to manipulate growth and development rates, while acclimation studies to thermal extremes will be used to compare climate resilience between wild and farmed salmon. Physiological performance traits will be measured and include aerobic scopes, swimming capacities, hypoxia response, and thermal tolerance. Parasite tolerance and immunological responses to Lepeophtheirus salmonis in different genotypes will be assessed. Furthermore, functional cardiac morphology as influenced by genotype and development rates across life-stages will be analyzed along with the occurrences of vertebral and otolith deformities.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning