Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Private knowledge, public issues: Digitalization and private economies of knowledge in criminal justice

Alternativ tittel: Digitalisering og privatiserte kunnskapsregimer i kriminalpolitikken

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

334953

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Hvordan påvirker kommersielle aktører og interesseorganisasjoner kriminalpolitikken? Justisfeltet i Norge har de siste årene gjennomgått en intens restrukturerings- og digitaliseringsprosess. Kunnskapsgrunnlaget bak reformene og de digitale verktøy som inngår som en del av dem, blir i stor og økende grad produsert og promotert av konsulentselskaper og interesseorganisasjoner, som dermed blir en viktig premissleverandør for justispolitikken. Hvilken betydning har det at kriminalpolitikkens kunnskapsgrunnlag i stadig økende grad leveres av private aktører? Mens privatisering av kriminalitetskontroll og sikkerhet har fått mye politisk og akademisk oppmerksomhet, vet vi tilsvarende lite om hvilke konsekvenser privatisering av kunnskap og ekspertise har. CRIMKNOW har som mål å fylle dette kunnskapshullet. Prosjektet skal lage en systematisk oversikt over private kunnskapsaktører på justisfeltet, og sette særlig fokus på forholdet mellom digitalisering og privatisering av kunnskap og ekspertise. Gjennom empiriske undersøkelser av blant annet politireformer og domstolsreformen i Norge, skal prosjektet undersøke hvordan justissektoren påvirkes av private aktører, hvilke konsekvenser disse endringene har for sektoren selv men også for befolkningens mulighet til å føre demokratisk kontroll gjennom innsyn i beslutningsgrunnlaget bak politiske reformer og sektorens virksomhet.

What happens to matters of public interest, when their knowledge foundations are shaped by private actors? How do commercial interests or advocacy shape the nature of expertise and the political decisions it gives rise to? CRIMKNOW addresses a fundamental issue of modern science: the boundaries between public and private knowledge. Criminal justice agencies have in recent years undergone an intense process of digitalization as well as restructuring and reform. Digital technologies, often promoted by management- and IT-consultancies, are redefining the meaning of knowledge and expertise, thereby, redefining and shaping the nature of criminal justice and crime policy. Privatization of crime control and security has been one of the most salient and intensely debated issues within criminological and criminal justice scholarship in the last three decades. However, despite the considerable breadth of scholarship on the topic, one important part of the development has been missing from the discussion: the privatization of knowledge production. CRIMKNOW fills this gap. It is the first systematic attempt to develop an understanding of the role of private expertise in contemporary criminal justice policy development and implementation. It brings focus on the connections between digitalization and privatization. Through its interdisciplinary design, combining criminological and socio-legal perspectives with the sociology and history of knowledge, and science and technology studies (STS), the project examines how commercial and private knowledge regimes become encoded into state practices, affecting the understanding of expertise, as well as the nature and quality of decision-making, particularly its transparency and public nature.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder