Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The People of Norway (Norges Befolkning)

Alternativ tittel: Norges Befolkning

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektnummer:

335287

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det finnes millioner av små varianter i det menneskelige DNAet som til sammen kan skape et iøynefallende geografisk genetisk mønster mellom folk og landsdeler. I prosjektet «Norges Befolkning» tar vi sikte på å avdekke dette detaljerte underliggende mønsteret i Norge, ved bruk av anonymisert genetisk informasjon fra Den norske mor, far og barn- undersøkelsen. Dette genetiske kartet vil ikke bare være et spennende resultat i seg selv, men vil bli brukt til å undersøke sammenhenger mellom Norge og naboland, genetisk kontinuitet tilbake i tid ved bruk av DNA fra arkeologiske levninger, og koblinger mellom genetiske mønstre og mønstre basert på arkeologi og lingvistikk. Vi vil videre undersøke nyere utviklinger i det genetiske landskapet ved å fokusere på effektene av urbanisering, og nasjonale og internasjonale folkeforflytninger. Til slutt vil vi bruke vår nye kunnskap om detaljert genetisk befolkningsstruktur til å forbedre metodene som er brukt til å avdekke sykdomsrelatert genetisk variasjon, og til å finne ut hvordan og når sykdomsframkallende variasjon kom inn i genforrådet.

This project aims to provide the first in-depth study of the genetic population structure of Norway, and to illuminate links between this genetic structure and historical and cultural aspects of the Norwegian population. Using proven and cutting-edge bioinformatics approaches with large-scale existing genetic data, we will reveal fine-scale population groupings and elucidate their interrelationship, in both a genetic and geographic framework. We will examine links between these groupings to interdisciplinary facets of population history, including linguistics, archaeology, and demography to identify both shared and differing trajectories. We will also elucidate the genetic effects and magnitude of the last several centuries of migration within and into Norway. Finally, we will harness structure data to help refine medical genetic research by better accounting for population structure in genetic analyses, identifying genetic determinants of localized disease clusters, examining mutational loads in population isolates, and incoprorating the evolutionary history of genetic disease predisposition.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder