Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Sounding Relation: Use of music microanalysis to explore parental contributions to premature infant regulation in the neonatal context

Alternativ tittel: Sounding Relation: Bruk av musikalsk mikroanalyse å utforske foreldres bidrag til premature spedbarns regulering

Tildelt: kr 11,7 mill.

I kraft av stemmene sine har foreldre til premature barn iboende ressurser som kan støtte barnets trivsel under og etter sykehusinnleggelse. Prematurfødsel medfører ulike utfordringer for både barn og foreldre. Premature barn trenger tid til å modnes og har mer subtile kommunikasjonssignaler enn andre nyfødte. Foreldre opplever stress og bekymring i hverdagen på nyfødtintensiv og møter utfordringer når de skal bli kjent med barnet sitt og knytte bånd. Forskning viser at foreldre kan lære hvordan de kan bruke musikalsk samspill for å støtte babyene sine i denne sårbare tiden, men det mangler en nyansert forståelse over hvordan foreldre kan gi slike bidrag. I samarbeid med en musikkterapeut kan foreldre lære hvordan de kan justere sang- og talestemmen for å tilpasse barnets signaler og behov i øyeblikket. Et slikt skreddersydd musikalsk- samspill kan da hjelpe både spedbarn og foreldre å roe seg ned, på en måte som vi tror bidrar til barnets utvikling og foreldres trivsel. I dette prosjektet vil vi nøye utforske interaksjoner fra øyeblikk til øyeblikk som utvikles mellom foreldre og spedbarn som deltar i musikkterapi på nyfødtintensiv etter prematurfødsel. Hovedmålet er å forstå hvordan foreldre kan bidra til musikalsk stabilisering av barnet sitt på nyfødtintensiv. Med bruk av detaljert analyse av video-og lydopptak fra musikkterapisesjoner vil vi se nærmere på fenomenet. Gjennom analysen vil vi identifisere hva foreldre, spedbarn, musikkterapeuter og sykehuspersonale gjør som hjelper eller hindrer foreldre-barnregulering. I tillegg vil vi utforske om foreldre som lærer slike teknikker gjennom musikkterapi har spedbarn som viser bedre sosioemosjonell utvikling når de blir eldre. Fra funnene våre vil vi lage en veiledning for foreldre og helsepersonell.

Background: Meta-analyses of music therapy for premature infants demonstrate beneficial short-term outcomes for infants and parents, but we lack knowledge about mechanisms involved. Early parent-infant mutual regulation helps develop infant capacity for self-regulation, which supports better neurodevelopmental outcomes. Given rapid shifts in premature infant behavior state, it is necessary to study parent-infant interactions using microanalysis. Objectives: We will microanalytically explore moments when parent-led, infant-directed singing leads to infant regulation in neonatal intensive care, to identify micro interactions that foster mutual regulation in this stressful sensory environment. We will determine if engagement in resource-oriented music therapy that uses parent-led, infant-directed singing predicts longer-term social-emotional development. Methods: This mixed methods study will use music microanalysis of music therapy videos taken from a multi-nation clinical trial to identify patterns of regulation and dysregulation in parent-infant interactions. The findings of the microanalysis will serve as a foundation for interdisciplinary exploration of the phenomenon from a socioecological perspective to understand how music-based parent-infant mutual regulation contributes to health promotion. We will conduct process-outcome analysis (via regression analysis) to determine if engagement in music therapy predicts longer-term social-emotional development in preterm infants. We will translate our synthesized findings into evidence-based recommendations for clinical practice and competency building among parents and healthcare staff. Discussion: Grounded in user needs (parents of premature infants) and informed by user-based and interdisciplinary perspectives, this study addresses two critical gaps in knowledge: understanding the mechanisms by which parents use music therapy to regulate their premature infants, and evaluating longer-term effects of music therapy.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering