Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

China and Evolving Multilateral Craftmanship in the Age of Digitalization (CHIMULTI)

Alternativ tittel: China and Evolving Multilateral Craftmanship in the Age of Digitalization (CHIMULTI)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Original (engelsk) prosjekttittel: “China and Multilateral Craftmanship in the Age of Digitalization” (CHIMULTI) Norsk tittel (oversettelse): Kina og multilateral styring i digitaliseringens tidsalder Hvordan jobber Kina for å oppnå innflytelse i internasjonale organisasjoner med ansvar for saker som angår digitalisering? Dette er det ledende temaet og hovedspørsmålet vi studerer i CHIMULTI, som undersøker hvordan Kina, sammenliknet med India, USA og andre G20-land, jobber for å påvirke internasjonal styring over saker knyttet til digitalisering. Med søkelys på tre overlappende tema, standarder for kunstig intelligens, e-handelsregler og retningslinjer for bistand til cybersikkerhet, og relevante organisasjoner, utvikler vi typologisk teori for multilaterale styringsform-typer. Den internasjonale styringen med saker som angår digitalisering er i liten grad institusjonalisert, men er samtidig gjenstand for økende stormaktsrivalisering. Like fullt er alle stater, ikke minst utviklingsland og lavinntektsland, avhengig av digitaliseringsressurser, og sikker tilgang til slike ressurser krever en viss internasjonal tilrettelegging og samhandling. CHIMULTI bidrar med aktuell, ny og anvendelig kunnskap om hvordan og hvorfor Kina, en voksende stormakt med ledende digitaliseringsressurser, bruker det multilaterale systemet for å promotere sine interesser, påvirke beslutninger, oppnå innflytelse og bidra til FNs bærekraftsmål. Sammenlikningen med India, USA og andre G20-land sørger for at både data og forskningsresultater blir vurdert i lys av asiatiske og globale utviklingsspørsmål. Bak CHIMULTI står et lag bestående av faglig sterke og dedikerte forskere fra fire kontinenter, som vil bidra til akademiske og politiske debatter om digitalisering og internasjonal styring, multilateral utvikling og rivalisering og samarbeid mellom verdens stormakter.

How is China crafting influence in international organizations (IOs) associated with digitalization (‘digi’) issues? This is the overarching question investigated in CHIMULTI, which studies how China, with targeted comparison of India, USA and other G20 countries, is working to shape international digitalization governance. Contested and subject to major power rivalry, multilateral digi-issues governance is only nascently institutionalized, despite digital access and sustainable digital security depending on international facilitation. We apply typological theory and identify and theorize causal pathways leading to the formation of types of multilateral craftmanship, which consist of combinations of formal and informal resources and actions that countries utilize in their operations within- and in relation to IOs. Zooming in on three interrelated digi-issues (AI standards; e-commerce rules; cybersecurity aid guidelines) and related IOs (ITU, WTO and UNCTAD), we develop typological theory for craftmanship types. We thus contribute to ongoing debates about the changing character of the multilateral system and its ability to address one of the foremost impactful development topics for our time. With a team combining area-expertise with methodological skills, CHIMULTI conducts comparative quantitative and qualitative analysis, nuanced empirical investigation and develops an comprehensive dataset, all aimed at capturing varying aspects of evolving multilateral craftmanship. On this basis, the project will contribute to broader debates, first, about the evolving character of multilateral engagement and Chinese craftmanship, and second, on the institutionalization of digi-issues governance in multilateral settings. Concerning societal and policy-related impact, CHIMULTI provides a research-based roadmap into understanding which IOs, multilateral settings, and country representatives are especially relevant for digi-issues governance and policy making.

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser