Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Moving from field studies to ex vivo models for understanding and predicting toxicological responses to multiple stressors in marine mammals

Alternativ tittel: Fra feltstudier til ex vivo-modeller for å forstå og forutse toksikologiske responser til multistress i sjøpattedyr

Tildelt: kr 8,0 mill.

Marine pattedyr utsettes for et bredt spekter av menneskeskapt stress, noe som kan forårsake dårligere helse. Spekkhoggere og isbjørn er blant de mest forurensede artene på jorden. Spekkhoggere er en attraktiv art for hvalturismen, mens isbjørn tilholdssted på isen påvirkes kraftig av klimaendringene i Arktis. Endringer forårsaket av forurensninger, og stress knyttet til hvalturisme og klimaendringer kan dermed samvirke og gi kombinerte effekter, som igjen kan påvirke helsen til disse marine toppredatorene. Vår forståelse av forurensningsrespons hos marine pattedyr fortsatt dårlig forstått, og det er mangel på kunnskap om konsekvenser når dyr må håndtere flere stressfaktorer samtidig. Kunnskaper om virkninger av forurensning er bygd på tradisjonelle tilnærminger, som å undersøke sammenhengene mellom konsentrasjonen av forurensninger og spesifikke helsemålinger. Denne tilnærmingen er verdifull, men metoden har begrensninger med tanke på å kunne etablere årsakssammenheng mellom forurensning og helseproblemer. I SLICE vil vi utfylle denne tilnærmingen med å utvikle en alternativ metodikk, en ex vivo-modell. I praksis vil vi eksponere små fraksjoner av vev i kultur for en blanding av forurensninger og/eller stresshormoner. Stresshormonene brukes for å etterligne andre stressfaktorer slik som menneskelig tilstedeværelse under hvalturisme eller stress fra klimaendringer. Forskning på hvordan vevene i kultur reagerer på ulike kombinasjoner av flere samtidige stressfaktorer kan avdekke effekter på helse fra kombinerte påvirkninger. Dette er en unik tilnærming som både er etisk akseptabel og kostnadseffektiv for å teste responser fra ulike forurensninger og flere stressfaktorer alene eller samtidig. Som karismatiske dyr har isbjørner og spekkhogger et stort potensial for å øke miljøbevisstheten i store deler av befolkningen. Vi vil derfor formidle ny kunnskap om menneskeskapt stress hos marine pattedyr gjennom et bredt spekter av kanaler for å nå et stort publikum.

Marine mammals are relevant sentinels of oceans and human health. Arctic top predators, such as killer whales and polar bears, are among the most polluted species on Earth. They are also exposed to additional anthropogenic stressors such as climate change, resource limitations, habitat loss, and human coastal activities. However, cause-effect and mechanistic understanding in pollutants response in marine mammals remain poorly understood, and there is a lack of knowledge on the combined effects of multiple stressors. There is a need to develop alternative solutions and move from a reductionist perspective to a holistic and integrative strategy to understand the complex patterns of responses. In SLICE, we will combine experimental and field-based studies, together with the application of toxicogenomic approaches to advance the knowledge on toxicological responses to multiple stressors in killer whales and polar bears. We will develop an alternative methodology through an ex vivo adipose tissue slices model for both species and use it to characterize genome-wide transcriptional and lipidomics responses to pollutants and stress. This novel cost-effective ethically sustainable tool enables to test responses to pollutants and stress separately or simultaneously, which is an important step forward to deepen our understanding of toxicological responses to multiple stressors in marine mammals. In parallel, we will conduct correlative field studies to assess potential combined effects with pollutants and stress related to climate change for polar bears and whale tourism for killer whales. As charismatic megafauna, polar bears and whales have a strong potential to raise environmental awareness. Scientific knowledge generated by the project (and beyond) on threats of anthropogenic stressors will be communicated to the the scientific community, the public (focusing on young) and relevant stakeholders.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram