Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

I-CRYME: Impact of CRYosphere Melting on Southern Ocean Ecosystems and biogeochemical cycles

Alternativ tittel: I-CRYME: Innvirkning av en smeltende KRYosfære på økosysteMEr og biogekjemi i Sørishavet

Tildelt: kr 0

Global oppvarming forvandler Antarktis; kryosfæren (iskappene, isbreene og havisen) smelter; Sørishavets fysiske og biogeokjemiske procsesser endres; og dette påvirker de marine økosystemene og deres evne til å absorbere menneskeskapte CO2 utslipp. Sørishavet rommer frodige økosystemer og absorberer effektivt atmosfærisk CO2. En stor del av CO2-en absorberes av planteplankton og som lever under havisen. Algenes effektivitet begrenses av tilgjengeligheten på jern, som er et essensielt element for algenes vekst. Jern og andre næringsstoffer er sterkt konsentrert i kryosfæren. Frigjøring av disse elementene og endringer i havdynamikken knyttet til den smeltende kryosfæren vil ha store konsekvenser for marine økosystemer, deres biologiske mangfold og produktivitet. Vi har mange ubesvarte spørsmål knyttet til disse konsekvensene, og forskning for å forbedre vår forståelse og finne svar på disse spørsmålene er avgjørende for å forutsi fremtidige endringer. Dette prosjektet har som mål å forstå og kvantifisere virkningen av den smeltende kryosfæren på det marine økosystemet i Kong Håkon VII Hav, i Sørishavet. I-KRYME kombinierer felt-, laboratorie- og modellering aktiviteter som vil generere nye verdifulle datasett. Prosjektet benytter Forskningsfartøyet Kronprins Haakon og Forsyningsfartøyet Silver Arctica, som årlig er på oppdrag fra Norsk Polarinstituttet (NPI) for å utføre forskning i Sørishavet; innovative teknologier som TRIAXUS-instrumentet som slepes etter fartøy på dypt vann og langtidsovervåking med dype målerigger.. Forskningsaktivitetene vil kvantifisere de fysiske og biogeokjemiske egenskapene i området i en tid med raske miljøendringer og måle responsen til det mikrobielle samfunnet på den biogeokjemiske anrikningen forårsaket av den smeltende kryosfæren. Prosjektresultatene vil endre vår forståelse av nøkkelprosesser i Sørishavet og forbedre våre spådommer om fremtiden for den fysiske dynamikken, økosystemene og næringsstoff syklusene.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima