Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

I-CRYME: Impact of CRYosphere Melting on Southern Ocean Ecosystems and biogeochemical cycles

Alternativ tittel: I-CRYME: Innvirkning av en smeltende KRYosfære på økosysteMEr og biogekjemi i Sørishavet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

335512

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Global oppvarming forvandler Antarktis; kryosfæren (iskappene, isbreene og havisen) smelter; Sørishavets fysiske og biogeokjemiske procsesser endres; og dette påvirker de marine økosystemene og deres evne til å absorbere menneskeskapte CO2 utslipp. Sørishavet rommer frodige økosystemer og absorberer effektivt atmosfærisk CO2. En stor del av CO2-en absorberes av planteplankton og som lever under havisen. Algenes effektivitet begrenses av tilgjengeligheten på jern, som er et essensielt element for algenes vekst. Jern og andre næringsstoffer er sterkt konsentrert i kryosfæren. Frigjøring av disse elementene og endringer i havdynamikken knyttet til den smeltende kryosfæren vil ha store konsekvenser for marine økosystemer, deres biologiske mangfold og produktivitet. Vi har mange ubesvarte spørsmål knyttet til disse konsekvensene, og forskning for å forbedre vår forståelse og finne svar på disse spørsmålene er avgjørende for å forutsi fremtidige endringer. Dette prosjektet har som mål å forstå og kvantifisere virkningen av den smeltende kryosfæren på det marine økosystemet i Kong Håkon VII Hav, i Sørishavet. I-KRYME kombinierer felt-, laboratorie- og modellering aktiviteter som vil generere nye verdifulle datasett. Prosjektet benytter Forskningsfartøyet Kronprins Haakon og Forsyningsfartøyet Silver Arctica, som årlig er på oppdrag fra Norsk Polarinstituttet (NPI) for å utføre forskning i Sørishavet; innovative teknologier som TRIAXUS-instrumentet som slepes etter fartøy på dypt vann og langtidsovervåking med dype målerigger.. Forskningsaktivitetene vil kvantifisere de fysiske og biogeokjemiske egenskapene i området i en tid med raske miljøendringer og måle responsen til det mikrobielle samfunnet på den biogeokjemiske anrikningen forårsaket av den smeltende kryosfæren. Prosjektresultatene vil endre vår forståelse av nøkkelprosesser i Sørishavet og forbedre våre spådommer om fremtiden for den fysiske dynamikken, økosystemene og næringsstoff syklusene.

This project improves our understanding of how the melting cryosphere of the Kong Håkon VII Sea (KHS), in the Southern Ocean (SO) impacts the marine ecosystem surrounding Antarctica. By doing so, this project focuses on the pressing research question; what are the consequences of climate change on the Earth’s cryosphere and associated polar marine ecosystems? Such knowledge is of primary importance to objectives of the Southern Ocean Decade, the SO task force of the United Nations decade of Ocean Science for Sustainable Development. The project brings together a multidisciplinary team with broad expertise on the SO (e.g. physical oceanography) and its associated cryosphere, as well as expertise on the microorganisms, trace metals and biogeochemical cycling that occurs within these systems. The main hypothesis of this project is that the melting cryosphere (i.e. ice sheets, glaciers and sea ice) of the SO and Antarctic continent have a profound impact on marine biogeochemical dynamics (nutrients, bio-essential trace metals, and ecosystem productivity). To investigate this hypothesis, we focus on the poorly studied region of the KHS in the SO. This innovative project utilizes world-class Norwegian research infrastructure, including the Research Vessel Kronprins Håkon (KPH), the Supply Vessel Silver Arctica (SA) and deep-sea moorings in KHS. Combined field and laboratory activities will generate novel datasets to answer the suite of objectives articulated in this proposal, which focus around quantifying the physical and biogeochemical properties of the KHS during a time of rapid environmental change. This project is led by a gender-balanced and experienced team of early career researchers and professors; their mentoring skills will ensure the training of a next generation of polar leaders in this emerging discipline. Outcomes of this project will bolster Norwegian leadership in this climate sensitive region of strategic national and international importance.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima