Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Understanding Male Gamers

Alternativ tittel: Understanding Male Gamers

Tildelt: kr 12,0 mill.

Dataspill og dataspilling har tradisjonelt blitt sett på som en gutteaktivitet, en forestilling som sakte endres etter at dataspill har blitt et medium for en stor og mangfoldig spillerbase. Samtidig er spillkulturen fortsatt et område der kjønn fortsatt skaper friksjon. Denne friksjonen handler blant annet om fremstillingen av kjønn i dataspill og i hvilken grad Tidligere forskning på kjønn og spill har gitt oss verdifull innsikt i problematiske kjønnede praksiser i spillkullturen som for eksempel misogyni og trakassering. Men samtidig har denne forskningen fokusert på kvinners erfaringer, og det finnes lite forskning som undersøker menns erfaringer med konflikter rundt kjønn i dataspillkulturen. Noen forskere har forklart friksjonen omkring kjønn i spillkulturen i lys av en maskulinitet i krise knyttet til utfordringene med å omdefinere nye og fleksible maskuliniteter i lys av en feministisk bevissthet, men det som mangler fra slike diskusjoner er en bevissthet omkring hvordan forhandlinger om maskulinitet er knyttet til sosiale inkluderings- og ekskluderingsprosesser. I lys av dette kunnskapsgapet, er målet ved Understanding Male Gamers å undersøke mannlige spilleres opplevelser av spillkulturen som et omstridt, kjønnet område, der vi fokuserer på deres subjektive og levde erfaringer. Vi vil studere hva spill og spilling betyr for etableringen av en mannlig identitet, inklusivt hvordan menn opplever forhandlingene rundt normer knyttet til kjønn i spillkulturen og i hvilken grad de opplever at de demografiske endringene i spillkulturen utfordrer disse.

Understanding Male Gamers is the first comprehensive research project that investigates the current schism in videogame culture from the perspective of male gamers, and it is also the first project to explicitly bring together game studies with masculinity studies. This does not mean that male gamers have been absent from research so far; on the contrary, they tend to be pervasive in most player research that does not purposefully investigate other demographics (see for example Carter & Allison 2019; Yee 2006). Although there are certain studies that question the idea of hegemonic masculinity in videogame culture by looking at alternative gamer masculinities (Braithwaite 2006; DiSalvo 2016; Salter 2017; Krampe 2018; Ruberg & Shaw 2017), it is surprising that a sub-culture that has been so strongly associated with cis-gendered heterosexual males has not explored the experiences of this demographic. By applying the lens of masculinity studies, we will offer a holistic perspective on male gamer identity and experience that goes beyond the often reductionist notions of toxic masculinity and hegemonic masculinity. Through a phenomenological perspective that includes the lived experiences of male gamers, we offer unique empirical research that will provide insight into how male gamers negotiate their identities as gamers and as men. The ambition is to bring together game studies with masculinity studies, thus offering a new angle from which we can understand the gendered aspects of game culture that will enable game studies to cope with the core problems created by the politicization of the medium. Further, there is virtually no research that explores how the gamer identity intersects with an identity of masculinity and what role this hybrid identity has in the current schism in game culture, or that investigates male experiences of the current situation in which games are moving from a niche subculture to a mainstream medium.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder