Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Why do educational difficulties run in families? Genetically sensitive observational and intervention research on home learning environment

Alternativ tittel: Why do educational difficulties run in families?

Tildelt: kr 12,0 mill.

Dysleksi, dyskalkuli og ADHD er de mest vanlige vanskene hos barn. Å ha dysleksi innebærer å streve med rask og nøyaktig lesing, de som har dyskalkuli strever med aritmetikk og matematikk, mens de som har ADHD har oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet. Barn som har slike vansker får ofte dårligere skoleresultater enn andre og de har høyere risko for ikke å fullføre sin skolegang. Dette utgjør også en risiko for dårlig helse og arbeidslivstilknytning. Det er velkjent at lærevansker og også ADHD er arvelig. Dermed kan det oppstå en syklus på tvers av generasjoner som viderefører sosial ulikhet. I GenEd er en hovedmålsetting å nøste opp i hvorfor lærevansker og ADHD ofte overføres mellom generasjoner. I utdanningsvitenskap har mange tidligere studert årsaker i miljøet som påvirker dette, men få har fokusert på genetikk. I GenEd vil vi samle kompetanse, data og metoder fra spesialpedagogikk, psykologi, helseforskning og atferdsgenetikk. Vi vil undersøke store kohorter med barn, og koble sammen data fra foreldre, lærere, nasjonale prøver og karakterer. I tillegg vil vi studere genestikk ved å bruke familiedata (tvillingdata) og data basert på DNA. Dette vil gi oss mulighet til å undersøke miljøfaktorer når genetiske forhold også er tatt i betraktning, noe som i liten grad har vært gjort i tidligere undersøkelser. En slik forståelse av påvirkningen fra miljøfaktorer er avgjørende for å sette i verk tiktige tiltak for barn med lærevansker og ADHD, og vil kunne gi oss informasjon om hvordan vi best kan støtte disse barna.

Poor educational achievement and ADHD in childhood are a major risk factors for poor health and low income in adulthood. Poor educational outcomes tend to run in families, generating a cycle of inequality. Children whose parents talk and read less to them, tend to struggle in school. This parent-child association has been interpreted as a causal effect of parenting, but parents provide their children not only with a rearing environment, but also genes. We can only discover causal effects of the home learning environment (e.g., parent-child interactions, reading storybooks, household chaos) if we control for genetics or run an RCT. Our overarching aim is to discover which aspects of the home learning environment causally impact children’s risk of ADHD and learning difficulties. GenEd will use a variety of innovative observational and experimental designs. We will employ existing rich datasets and will collect novel data to triangulate three intergenerational designs. Using an online-learning platform, we will assess parent and child literacy and numeracy in 3000 twin families. In an RCT, 2000 of these families will get access to the online-learning platform to boost the home learning environment. GenEd will: 1. Include gene-environment interplay in studying children’s ADHD-symptoms, motivation, and literacy and numeracy skills 2. Discover which features of the home learning environment have a causal impact 3. Test the effectiveness of offering families an online-learning platform to practice literacy and numeracy GenEd ’s interdisciplinairity (representing education and genetics), combined with breakthroughs in statistical modelling, gene-finding work, and educational technology, make us uniquely suited to lead this timely project. GenEd has the ground-breaking opportunity to unravel the mechanisms underlying familial educational disadvantage. This will inform policy on how to target malleable causal mechanisms to ensure that all children can learn and thrive.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder