Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMATE RIGHTS: Designing Visual Evidence for Climate Cases

Alternativ tittel: CLIMATE RIGHTS: Design av visuelle bevis til klimasaker

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

335706

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Vi trenger alle verktøyene vi har til rådighet i kampen for klimarettferdighet ettersom sivilsamfunn over hele verden, fra Norge til Brasil, tyr til domstoler og menneskerettighetsinstanser for å kreve klimahandling. De gjennomgripende effektene av miljøskader og klimaskader, og deres kompliserte årsakssammenheng, medfører store utfordringer i bevisføring, sammenliknet med det som er tilfelle for de fleste menneskerettighetsbrudd. Prosjektet CLIMATE RIGHTS (CR) vil undersøke bevis og bevisføringsmetoder i klimasaker gjennom et tverrfaglig program som kombinerer arkitektur, miljødesign, GIS, kunstnerisk forskning og internasjonal rettsvitenskap. For å utforske bevishull i klimasaker i og utenfor Norge bruker prosjektet skala som et avgrensende narrativt verktøy, for sømløst å bevege seg mellom medier, steder og perspektiver, i kombinasjon med metoder for involvering av deltakere fra sivilsamfunnet. Klimakrisen stiller oss overfor stadig større risiko og skaper et påtrengende behov for en utvidelse av forestillingsevnen. Spørsmål om ansvar, årsakssammenheng og verifisering – som er nøkkelen til å utvikle kunnskapen som trengs for Norges overgang til et nullutslippssamfunn – er i stor grad ubesvarte. CR’ primære mål vil være å utvikle bevisføringsmetoder som trengs for å kunne fremlegge tekniske bevis for miljøskader og klimaskader i og utenfor rettssalen. Prosjektet vil dokumentere hvordan bevis brukes i rettighetsbaserte klimasaker; bedre forstå og utvikle visualisering av klimaattribusjonsvitenskap; og gjennomføre en rekke høyprofilerte undersøkelser for å bistå i klimasaker og i nye saker som involverer ecocide-jus. CR vil utvikle forskningsmetoder for å utforske rollen til visuelle bevis, bildeskaping og digital teknologi i klimarettighetsdokumentasjon. Dette vil åpne nye muligheter for forskning innen humanistiske fagområder som visuell kultur, mediefag og miljøhumaniora, og innen samfunnsvitenskapelige fagområder som politisk økologi og kritisk rettsvitenskap.

To achieve climate neutrality, reducing emissions is essential for Norway and the rest of the world. Keeping oil in the ground and forests intact are key parts of that equation, as well as mitigation and adaptation efforts. Recently, a new wave of climate cases brought by civil society from both the global North and the South are seeking climate policy changes from the bottom up by claiming in national and international courts and tribunals that government policy and corporate activities, such as the sanctioning and extraction of fossil fuels and deforestation violates their fundamental human rights to a healthy environment and the rights of future generations. However, despite advances in legal theory and scientific research around attribution, the success of climate litigation cases is still rather low impeding climate action. The CLIMATE RIGHTS project draws upon architecture, environmental design, geospatial science, artistic research and international law to critically investigate the spaces of probative visibility in rights-based climate litigation, not only in technoscientific terms but also in their material and social dimensions. Using geospatial visualizations and modelling combined with participatory methods, this research will enable us to close the evidentiary gaps in climate cases by addressing critical questions around responsibility, causality and legibility of climate harm. Through case studies on rights-based climate litigation challenging extraterritorial emissions and deforestation in the frontlines of climate change, the project will demonstrate how visual-spatial research can transform the way environmental damage and climate harm is presented in legal processes and will propose ways of opening new imaginaries for climate rights in Norway and beyond.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima