Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Bits, bytes and bodies: Local innovation and digital healthcare in Tanzania

Alternativ tittel: Ubunifu wa ndani na huduma ya afya ya kidijitali nchini Tanzania

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektnummer:

335788

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Samarbeidsland:

Digitalisering har fundamentalt forandret verden, og utviklingen av nye teknologier har vært preget av hyppige og alvorlige feilsteg. Innen helse er det særlig mye som står på spill. Dette er tydelig i lav- og mellominntektsland som tar i bruk digitale teknologier for å styrke helsevesenet, for eksempel innen sykdomsovervåkning, diagnostikk, behandlingstilbud og logistikk. I Tanzania, for eksempel, bryter ofte teknologien sammen, virker ikke slik den er tiltenkt, og når ikke de som trenger den mest, noe som ofte resulterer i at eksisterende ulikheter forsterkes. En populær strategi for å redusere sannsynligheten for slike feil er å fremme lokal innovasjon, og på den måten bli mindre avhengig av importert utenlandsk teknologi. I Tanzania er det mange dataanalytikere, helsepersonell og pasienter som driver med innovasjon i helsesektoren. Med en sosialantropologisk tilnærming vil vi i dette prosjektet studere lokal innovasjon og hvordan den formes av folk, institusjoner, praksis, verdier og relasjoner.. Prosjektet vil fokusere på tre områder: 1) dataanalytikere som designer digitale helseløsninger og eksperimenterer med kunstig intelligens og maskinlæring, 2) måten pasienter og helsepersonell uformelt bidrar til innovasjon ved å bruke mobiltelefoner, og 3) hvordan nasjonale og internasjonale politiske aktører forsøker å fremme lokal innovasjon. Prosjektet vil bidra til diskusjoner knyttet til digital helse, og mer generelt om digital innovasjon. Ved å engasjere beslutningstakere på nasjonalt og internasjonalt nivå og samtidig samarbeide tett med dataanalytikere i Tanzania, vil prosjektet kunne tilføre verdifull og anvendelig innsikt. Prosjektet vil bli utført av universitetet i Dar es Salaam (Tanzania) og Universitetet i Oslo (Norge).

The WHO says harnessing the power of digital technologies is essential to achieve universal health coverage. Recently, there have been large investments in the development of digital technology to improve healthcare in low- and lower middle-income countries. But there are concerns that high costs, weak regulations and design that is poorly suited to local social and cultural contexts challenge the potential of the digital revolution to improve health equity. These concerns have led to global initiatives to foster ‘local innovation’ to meet the needs of end-users and health systems rather than those of outside foreign experts or private investors. We unpack what ‘local innovation’ means in practice, asking if ‘locally’ created digital health is a donor-driven technological band aid to intractable health system challenges or whether it offers opportunities for appropriate technological solutions that strengthen healthcare systems, outcomes and equity? We address such questions through a study of local innovation of digital health in Tanzania, the third most innovative country in sub-Saharan Africa. We will study the efforts, ingenuity and critical reflections of Tanzanian actors creating digital health solutions – government officials, data scientists, healthcare workers and patients – and analyze these in relation to the innovation and capacity building policies of donors, international partners and private investors. We move beyond critiques of foreign expertise or the depiction of African populations as recipients of foreign technology transfer. Drawing on health policy research, social anthropology and science and technology studies, we will use ethnographic methods to examine how technologies are designed, used, and governed from Tanzania. We will make an important contribution to policy audiences in Tanzania and internationally, and to cutting-edge social scientific conversations around digitalization, technology and science.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn