Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Ruptured nuclear envelopes in cancer

Alternativ tittel: Skadede kjernemebraner i kreftutvikling

Tildelt: kr 8,0 mill.

Cellene våre har en kjerne som inneholder kromosomer, som er arvestoffet vårt. Denne kjernen er omgitt av en hinne, en såkalt kjernemembran, som er viktig for beskyttelsen av kromosomene slik at de beholdes intakt og ikke får mutasjoner. Kreftceller kjennetegnes ved at de har skader på kromosomene. Ofte fører disse skadene til at fragmenter, og i noen tilfeller hele kromosomet, havner utenfor kjernen. Der danner de avvikende strukturer kalt mikrokjerner og DNA-broer. Disse strukturene er også omsluttet av membraner. Nylig er det vist at kromosomer som er omsluttet av disse membranene etter hvert brekker opp i små biter. Dette fører til at det skjer en dramatisk økning av antall mutasjoner og en rask utvikling av kreft. Hvordan skadene kan eskalere så dramatisk i mikrokjerner og DNA-broer er fortsatt uklart. Vi ønsker å se om membranene som omslutter mikrokjerner og DNA-broer ikke gir den samme beskyttelsen som kjernemembraner. Dette vil vi gjøre ved å analysere hva som skjer med dem når de etableres og når de skades. Målet vårt er å gi en detaljert oppklaring av disse mekanismene. Dette vil bidra til å gi forskere og klinikere kunnskapsgrunnlag til å utvikle nye kreftbehandling.

DNA bridges and micronuclei are aberrant cellular structures that stem from uncontrolled cell division, high degree of DNA damage, and chemotoxic treatments. Major breakthroughs have identified them as a source of immune and inflammatory responses in the tumor microenvironment as well as catastrophic chromosomal rearrangements, highlighting an unprecedented role in cancer evolution, metastasis, and response to therapy. Compared to primary nuclei, nuclear envelope integrity at these structures seems defective. Based on our recent work (Vietri et al., Nature 2015; Vietri et al., Nature Cell Biology 2020) and new preliminary observations, we propose to characterize the dynamics and physical properties of the nuclear envelope at chromosome bridges and micronuclei and investigate their contribution to the fate of cancer cells. In this project, we will use cutting-edge laboratory techniques, such as advanced light microscopy, Correlative Light Electron Tomography, Immuno- Electron Tomography, Optogenetics, Mechanobiology devices, in-situ detection of double-strand DNA breaks, and Look-sequencing.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder