Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Understanding human-induced trophic cascades in coastal ecosystems

Alternativ tittel: Kaskadeeffekter av menneskelig påvirkning i kystøkosystemer

Tildelt: kr 12,1 mill.

Hovedmålet til prosjektet ‘CASCADES’ er å øke vår grunnleggende kunnskap om marin-terrestrisk økosystemforbindelser i kyst-Norge. Prosjektet skal gi informasjon om hvordan menneskelig aktivitet påvirker vår fremtidige tilgang til kystøkosystemtjenester. Spesifikt skal CASCADES fokusere på hvordan menneskelige aktiviteter i kystmiljøet, som fangst av leppefisk til bruk i akvakultur og spredning av invaderende arter som amerikansk mink, påvirker naturlige prosesser som reetablering av kystrovdyr (oter), og hvordan disse effektene krysser økotoner og forplanter seg i næringskjeden. Organismegruppene som er involvert i studien er arter av høy kulturell, økologisk og økonomisk verdi, inkludert forskjellige arter av sjøfugl, semi-akvatiske pattedyr, samt leppefisk, torsk og blåskjell som er viktige for kommersielt fiskeri. Resultatene skal gi oss detaljert informasjon om vår påvirkning på kystøkosystemer på flere nivåer – fra individuelle arter til hele næringskjeder. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI), Universitetet i Bergen (UIB) og The University of Highlands and Islands (Skottland). Prosjektet involverer også en interessegruppe med representasjon fra Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, relevante statsforvaltere og fylkeskommuner samt Naturvernforbundet i Rogaland.

CASCADES is an international collaboration between coastal ecologists and geneticists. The project will also include a stakeholder group of national and regional environmental management authorities, and NGOs. CASCADES seeks to further our understanding of how current fisheries for cleaner-fish, which are essential for de-lousing farmed salmon in the Norwegian aquaculture industry, impacts the stability and long-term health of our coastal marine food webs in western Norway. Specifically, we aim to determine what cascading effects the cleaner-fish fishery has on other important marine species groups like shellfish and gadoids, as well as the wrasse species themselves. The project aims to discover what the cascading impacts of this fishery are on a more holistic perspective by studying diet composition of semi-aquatic predators between areas of intense fishing activity and marine protected areas. This will allow us to gauge how entire food webs are impacted by fishing activities related to aquaculture, and even gather information on cascading effects outside of the marine environment. CASCADES will also define to what extent past industries – specifically mink (Neovison vison) farming continues to impact coastal ecosystems throughout Norway and Europe. The project will focus specifically on the invasive mink’s relationship with vulnerable seabirds and its main native competitor, the Eurasian otter (Lutra lutra). Lastly, CASCADES will actively collaborate with government authorities for environmental management to increase public outreach and discuss future management of coastal Norwegian ecosystems in light of emerging research and pressing conservation needs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet