Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Randomised controlled trial in Nepal: Implementing point-of-care tests and identifying barriers to reduce antibiotics for vaginal discharge

Alternativ tittel: Redusert antibiotika bruk ved vaginal utflod - en randomisert kontrollert studie i Nepal

Tildelt: kr 6,9 mill.

Unormal utflod fra skjeden forkommer ved både seksuelt (SOI) og ikke-seksuelt overførbare infeksjoner. Laboratoriebaserte tester er vanskelig tilgjengelige i lavinntektsland. For å sikre behandling av SOI gis ofte behandling med en kombinasjon av flere, ofte bredspektrede antibiotika, noe som bidrar til overforbruk av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens. Det er utviklet nøyaktige «point-of-care tester» (POCT) med resultat tilgjengelig i løpet av konsultasjonen, men det mangler studier om hvordan disse testene fungerer i en klinisk setting i lavinntektsland. Inntil halvparten av tilfellene med unormal vaginal utflod skyldes andre årsaker enn infeksjon, og tidligere studier tyder på en mulig sammenheng med psykososiale problemer. Grunnleggende informasjon om vaginal utflod og riktig behandling kan være forutsetning for å sikre at pasienter følger behandlingsanbefalingene også hvis det ikke foreskrives antibiotika. I dette samarbeidsprosjektet mellom Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, universiteter i Dhulikhel (Nepal), Oslo og Antwerpen (Belgia) med bidrag fra WHO, vil vi inkludere 1500 kvinner som oppsøker et sykehus eller en liten klinikk på landsbygda i Nepal på grunn av utflod. Vi vil sammenligne bruk av antibiotika i tre tilfeldig valgte grupper av kvinner: 1) behandling som vanlig; 2) behandling iht. POCT-resultat og 3) behandling iht. POCT-resultat samt at kvinnene får informasjon om vaginal utflod. Kvinnene i den siste gruppen vil også bli screenet for psykososiale problemer og i aktuelle tilfeller blir behandlende lege informert om det. Vi vil bruke tre ulike POCT: en enkel test som påviser mindre alvorlig trichomonas-infeksjon og to tester for mer alvorlig chlamydiainfeksjon og gonoré. En av de to testene er en ny POCT hvor resultatet vil foreligge etter 30 minutter. Denne skal valideres mot den andre testen som er en godt utprøvd test av høy kvalitet. Vi vil også undersøke pasientene og helsepersonellet sine erfaringer med POCT.

Vaginal discharge (VD) is a common symptom of sexually transmitted infections (STIs) and other infections. In lowincome countries (LICs) there is a lack of laboratory facilities for specific diagnosis and therefore women receive several types of antibiotics, causing over treatment, which is contributing to antimicrobial resistance. The World Health Organisation recommends research on the use of point of care tests (POCTs) in LICs. This study implements and evaluates a combination of two POCTs; the first is a sophisticated test for the two most serious STIs causing VD, where excellent diagnostic properties have been demonstrated in high-income settings, while the other is a simpler test. Diagnostic accuracy studies for these tests in a LIC setting are lacking. Up to half of the women with VD will not have any infection and there are indications, that psychosocial problems may be expressed as somatic symptoms, specifically VD, in certain cultures. Further, in many LIC, over-the-counter sale of antibiotics without prescription is widespread and treatment recommendations without antibiotics following a negative POCT may not be followed by patients. We therefore hypothesise that for a successful implementation of POCTs in this context, patients' psychosocial vulnerabilities and knowledge gaps need to be addressed. We have designed a randomised controlled trial(RCT)with three arms:comparing 1)treatment as usual with 2)PPOCT based treatment and with 3)POCT based treatment plus addressing knowledge gaps (with an education tool developed prior to the RCT) and psychosocial vulnerabilities (patients screening positive for anxiety, depression or domestic violence will be addressed by the attending health practitioner). Patients are followed up with a telephonic interview after 1 and 4 months. Our multidisciplinary research group has expertise in gynaecology, microbiology, psychiatry, epidemiology and social science and will apply quantitative and qualitative methods.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn