Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

From climate knowledge to climate action in sport

Alternativ tittel: Fra klimakunnskap til klimahandling i idrett

Tildelt: kr 12,0 mill.

Hva er den organiserte idrettens klimaavtrykk og hvilke sider ved idrettsaktivitet fører til størst utslipp av klimagasser? Hva er effektive tiltak for å redusere idrettens klimaavtrykk? Hvordan forholder idrettsledere seg til kunnskap om den organiserte idrettens klimaavtrykk? Og hvordan kan idrettsorganisasjoner lykkes med å redusere utslipp av klimagasser fra idrettsaktivitet? Dette er sentrale spørsmål i CAS. Nasjonale og internasjonale klimamål krever samfunnsendring, og er dermed noe også idrettsorganisasjoner må forholde seg til. Norges idrettsforbund har pekt på mål 13 – stoppe klimaendringene – som et prioritert bærekraftsmål, og som det innsatsområdet der idrettsorganisasjonen har størst forbedringspotensial. Flere særforbund og idrettsarrangementer har gjort liknende prioriteringer og satt klimatiltak på agendaen. Hovedmålet med CAS er å undersøke hvordan gode klimatiltak i idrettsorganisasjoner blir til på bakgrunn av kunnskap om idrettens klimaavtrykk. Prosjektet kombinerer livsløpsanalyser for å beregne utslipp av klimagasser fra utvalgte idrettsaktiviteter, naturlige eksperiment for å teste effekten av ulike tiltak, og sosiologiske undersøkelser av hvordan idrettsorganisasjoner utvikler tiltak og lykkes, eller ikke lykkes, med å redusere klimagassutslipp fra idrettsaktiviteter. Prosjektets involverer i hovedsak Norges Skiforbund og ski-VM i Trondheim i 2025, Norges Motorsportforbund og Norges Fotballforbund. Disse særforbundene påvirkes på ulike måter av klimaendringer så vel som klimapolitikk. Dette gir oss mulighet til å studere hvordan tiltak blir til i lys av usikre fremtidsutsikter for eksempel når det gjelder snøforhold (skisport) og miljøkrav til utstyr (motorsport).

Climate change is among the largest challenges of our times and reaching international and national goals for greenhouse gas (GHG) emission-reduction requires societal transition. CAS will study how sport affects the climate and how actors in sport (individuals, clubs and organizations) respond to scientific documentation of sport’s climate footprint. Accordingly, CAS will develop two types of knowledge: First, documentation of the problem (i.e. sport’s climate footprint) and, second, knowledge on how actors in sport, faced with this documentation, (a) understand and culturally frame the climate issue and (b) act and develop solutions. CAS achieves this through five work packages. WP1 maps the impact of organized sports on the climate. From there, the crux of the project is to study how actors in the field of sport can digest and apply this new climate knowledge. WP2 investigates individuals’ travel behavior in relation to sport and develop and test interventions to influence behavior. WP3 asks how leaders of sport clubs frame the climate issue and how they imagine organizational responses. Through ethnographic methods, WP4 observes three sport organizations’ responses over time to understand processes of organizational structuring. WP3-4 build on existing theories (framing and structuring) applied to a new field (sport, climate) in an original context (voluntary sector). WP5 explores how these studies contribute to the further development of the theoretical literature on cultural framing and organizational structuring. Central to CAS will be the interdisciplinary collaboration between experts on climate impact and mitigation, climate policy, organizational studies, sport policy and sport sociology at NSSS, CICERO and among international partners.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima