Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The influence of experts on public policy

Alternativ tittel: Eksperters innflytelse på offentlig politikk

Tildelt: kr 12,0 mill.

Politikere spør hyppig eksperter om råd både i krisesituasjoner og i den daglige utformingen av offentlig politikk. Det siste eksempelet på dette er den enorme etterspørselsen etter vitenskapelige råd under koronakrisen. Men hvor stor innflytelse har egentlig ekspertene over offentlig politikk? Forunderlig nok har foreliggende forskning ofte veket unna dette spørsmålet. Hvor innflytelsesrike ekspertene er, har imidlertid stor betydning for demokrati og styring. På den ene siden, hvis politikerne ikke hører på ekspertene, kan det føre til dårlige beslutninger og svekket tillit til myndighetene. På den annen side er også eksperter feilbarlige, og å lytte mer til ekspertene vil ofte bety å lytte mindre til vanlige folk og berørte interesser i samfunnet. Prosjektet 'INFLUEX: Eksperters innflytelse på offentlig politikk' prøver å komme til bunns i spørsmålet om eksperters innflytelse på offentlig politikk og beslutninger. Målet med prosjektet er å definere, måle og forklare innflytelsen til ulike ekspertaktører, sånn som offentlige utvalg, eksperttunge departementer og direktorater og internasjonale ekspertorganer. For å måle eksperters innflytelse trekker prosjektet på unike data om norske beslutningsprosesser og nye kreative metoder, blant annet siteringsanalyse og 'plagiatanalyse'. Prosjektet behandler også det normative spørsmålet om hvor stor innflytelse eksperter bør ha i et demokrati.

Across the world, politicians are calling on experts for advice on how to respond to the coronavirus crisis. This is only the latest example of the substantial presence of experts in contemporary decision-making. Yet, to what extent do experts actually influence public policies? Curiously, this question has often been neglected in both empirical and normative scholarship on expertise and politics. To examine this question, INFLUEX provides a innovative study of experts' influence on public policy. The project makes four novel contributions to research. (1) It reframes debates about expertise and policy-making around the notion of 'expert influence', i.e. the ability of an expert actor to shape a policy decision in line with its preferences, and develops a theoretical argument about the conditions for the influence of different expert actors. (2) It develops an ambitious methodological program for studying expert influence, which triangulates traditional methodological strategies with innovative techniques. (3) It makes an empirical contribution by drawing on unique data to trace experts' influence on public policy in Norway, a high-achieving polity generally known for its knowledge-based policy-making, but where the actual role of different expert actors is under-researched. (4) It proposes a novel way to assess the normative consequences of expert involvement in policy-making that is philosophically grounded yet systematically informed by empirical research. Beyond its academic impact, INFLUEX speaks directly to urgent societal debates about what role experts should play in democratic decision-making. At a time when some see expert rule as a panacea for the world’s problems while others reject the advice of experts, INFLUEX will produce novel insights about how to reconcile democratic and knowledge-based governance.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder