Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Neurodevelopmental cascades and resilience in the context of the family environment

Alternativ tittel: Nevroutviklingskaskader og resiliens i kontekst av familiemiljøet

Tildelt: kr 8,0 mill.

Mellom fem og ti prosent av barn og unge har nevroutviklingstilstander som autisme og ADHD. Mange av dem opplever funksjonsnedsettelser, psykiske plager og nedsatt livstilfredshet som vedvarer inn i voksenlivet. Personer med nevroutviklingstilstander kan ha sunne, meningsfulle og lykkelige liv, men tidlig og god støtte er viktig for å oppnå disse utfallene for flest mulig. Vansker og funksjonsnedsettelser knyttet til nevroutviklingstilstander dukker vanligvis opp tidlig i livet til barnet og forsterker seg i løpet av barndommen. I denne tidlige perioden er familiemiljøet barnets viktigste kontekst. Derfor kan nettopp familiemiljøet være en nøkkel for å forhindre utvikling av større vansker og varige funksjonsnedsettelser. Gode støttetiltak kan forebygge kaskader av negative utviklingsprosesser i familiemiljøet som kan føre til livslange vansker hvis de ikke håndteres tidlig. Familiemiljøet kan bidra til at barn med nevroutviklingstilstander får bedre utfall i forhold til skolegang, selvstendighet, psykisk helse og livstilfredshet. Det er likevel viktige kunnskapshull om hvordan barn med nevroutviklingstilstander utvikler seg i sammenheng med familiemiljøet. Disse kunnskapshullene vil vi fylle ved å bruke banebrytende og tverrfaglige tilnærminger for å identifisere prosesser i familiemiljøet som påvirker barns utvikling. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) gir oss en unik mulighet til ny innsikt fordi studien omfatter mer enn 100 000 barn og deres familier med langtidsoppfølging gjennom spørreskjemaer og nasjonale registre helt fra før fødselen til voksen alder. For å øke forskningens relevans og nytteverdi vil vi inkludere medvirkning og innsikt fra personer med nevroutviklingsdiagnoser, familiemedlemmer, helsepersonell og beslutningstagere i forvaltningen av tjenester. Målet er å skaffe ny innsikt som kan bidra til bedre støtte til barn og unge med nevroutviklingstilstander og deres familier.

Neurodevelopmental conditions, such as diagnoses and traits of autism, ADHD, language, motor and learning disabilities, occur in 5-10% of individuals, and the prevalence of children with identified support needs for neurodevelopmental conditions is increasing. Early intervention is considered key to preventing impairments and improving trajectories because neurodevelopmental conditions are likely to have cascading effects on later development and experiences throughout the lifespan. Neurodevelopmental conditions usually emerge in the first years of life and develop across childhood when the family is the primary environmental context. Within-family processes that promote or disrupt developmental cascades associated with neurodevelopmental conditions can be prime targets for early intervention, yet are notoriously difficult to delineate among the broad array of non-causal within-family associations with which they co-occur. Developing the capacity to move beyond simply cataloging risk factors associated with the emergence and development of neurodevelopmental conditions and begin mapping pathways of causality, interconnection, and modifiability is pivotal for advancing the field and translating insights into interventions. In CASCADES, I aim to achieve this by employing a pioneering cross-disciplinary approach that integrates theoretical models from developmental psychology with innovative genetic epidemiological and causal inference methods. The CASCADES team will implement cutting-edge genetically informed methods and leverage unique resources of genomic and rich, prospective longitudinal data on more than 100,000 children and their families. The goal is to generate novel insights essential to inform prevention of the cascades of developmental processes that occur within families and that can lead to lifelong impairments if not tackled early.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder