Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: ARRIVAL of cellular agriculture- Enabling biotechnology for future food production

Alternativ tittel: ARRIVAL: Moderne teknologi for fremtidens matproduksjon

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektnummer:

336136

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Fagområder:

Den globale matproduksjonen må øke med mer enn 60 % innen 2050, denne maten må produseres mer bærekraftig og med full utnyttelse av råvarene. For å bidra til dette vil vi bruke Cellular Agriculture (CellAg) som en ny, muliggjørende og fundamentalt annerledes teknologi for å produsere mat. Målet i ARRIVAL er å produsere melk, egg og kjøttproteiner ved hjelp av fermentering og celledyrking, med norske råvarer og bi-produkter som innsatsfaktorer. Å produsere mat ved hjelp av CellAg kan føre til store endringer i norsk landbruk og eierskap, arealbruk, politikkutforming, matvaner og etiske spørsmål. Vi skal derfor også undersøke hvordan vi kan implementere nye, alternative animalske proteinkilder i matproduksjonen, samt forberede samfunnet, forbrukerne, beslutningstakere og matindustrien på de mulige konsekvensene av dette radikale skiftet i produksjonsmetoder. Gjennom ARRIVAL vil vi utvikle muliggjørende bioteknologi og kunnskap, som vil forbedre og modernisere den eksisterende landbaserte matindustrien. Å produsere ny mat ved bruk av bioteknologi vil på sikt kunne legge grunnlaget for en ny type norsk matindustri som kan produsere morgendagens mat på en smart, bærekraftig og innovativ måte.

Global food production must increase more than 60% towards 2050, and as a result, there has been increasing pressure on the livestock sector to meet the growing demand for high-value animal protein. Although plant-based alternatives have a lot of potentials, these cannot truly mimic animal proteins, recreate the nutritional value, nor the mouthfeel, taste, or functionality. Also, from a circular bioeconomy perspective, increased recycling of waste streams from food production will be necessary. We will employ ground-breaking new, enabling, and fundamentally different technologies to produce food proteins by Cellular Agriculture (CellAg). There are two kinds of CellAg production systems, precision fermentation, and cultured meat, and in ARRIVAL we will use both to produce milk, egg, and meat proteins, homologous to proteins normally produced through conventional agriculture, using Norwegian raw materials and by-products as input. CellAg is a revolution in food production that can lead to major changes in agricultural production and ownership, land use, policymaking, food habits, and ethical questions. In ARRIVAL we aim to enable wider implementation of alternative animal protein sources in food production chains, as well as preparing society, consumers, and the food industry for the potential impacts of this radical shift in production methods. In addition to investigating the technological changes CellAg represents, we will through a transdisciplinary approach explore the foundations that must be laid before Norwegian consumers and society will and can adapt to this technology. Through ARRIVAL we will develop enabling biotechnology and knowledge, which will improve and modernize the existing land-based food industry. The novel biotechnological methodology to be developed will in long term potentially be the foundation of a new kind of Norwegian food industry that will produce tomorrow's food in a smart, sustainable, and innovative way.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping