Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Biocarbon in metal production-Transfer of research to industrial use

Alternativ tittel: Biokarbon i metallproduksjon-Overføring av kunnskap fra forskning til industriell bruk

Tildelt: kr 15,0 mill.

BioMet er et samarbeid mellom norske produsenter av silisium og ferrolegeringer, Eramet, Elkem, Wacker og Finnfjord, og SINTEF og NTNU som forskningspartnere. Produsentene jobber alle aktivt for å møte de globale klimautfordringene ved å ytterligere redusere sine CO2-utslipp. Alle bedriftene har ambisiøse målsettinger. Mål og metoder for å nå disse for hele prosessindustrien er beskrevet i Prosess21 sin rapport og for de enkelte bedriftene i deres års- eller bærekraftsrapporter. Å bruke biokarbon i stedet for fossile karbonkilder i metallproduksjon er trolig den metoden som raskest kan tas i bruk. Det har vært forsket på bruk av biokarbon i metallproduksjon gjennom flere tiår. BioMet vil bidra til at disse resultatene tas i bruk av industrien slik at biokarbon kan erstatte fossilt karbon. BioMet bygger på tidligere undersøkelser av forskjellen mellom egenskapene til biokarbon og fossilt karbon og hvordan de ulike egenskaper påvirker metallproduksjonen. Bruken av biokarbon kan økes enten ved å bruke spesialtilpasset biokarbon eller ved å tilpasse metallproduksjonen til bruk av biokarbon. BioMet vil undersøke begge disse mulighetene. For å finne ut hvordan ulike typer biokarbon og ulike tilpasninger til bruk av biokarbon påvirker CO2-utslipp fra metallproduksjon, skal eksisterende modeller for livsløpsanalyser og beregning av CO2-utslipp videreutvikles og brukes til å sammenligne ulike caser. KSP BioMet vil fokusere på effekt av biokarbon på metallproduksjon i smelteovnen. Tilgang på og produksjon av ulike typer biokarbon og håndtering av dette fram til ovnen undersøkes i KSP BioCarbUpgrade som BioMet vil samarbeide tett med. BioMet vil gjennom å inkludere en PhD kandidat, en PostDoc og masterstudenter bidra til rekruttering til industri og akademia. Ved å ha en yngre prosjektleder med mentor bidrar BioMet til å rekruttere nye prosjektledere til energiforskning.

Reduction of CO2 emissions from human activity is the main measure to reduce global warming and meet the climate goals. BioMet will contribute to this by develop competence needed to substitute fossil carbon with biocarbon in production of silicon, ferrosilicon and Mn-alloys. SINTEF is the project manager with NTNU as the second research partner. The industrial Si and FeSi producers Elkem, Wacker and Finnfjord and Mn-alloy producer Eramet are industrial partners. The main approach is to develop tools for transfer of research results regarding biocarbon utilisation to industrial implementation. Models for simulating energy consumption and CO2 emission in different scenarios will be developed and shared with the metal producers as basis for their development of operational strategies that avoid increased energy consumption and CO2 emission when biocarbon is used as reductant. The evaluation includes Life-Cycle-Assessment (LCA). Detailed fundamental knowledge about reactions with carbon materials in the actual processes and their interaction will be generated by small scale experiments in advanced high temperature furnaces. The results will be combined with knowledge about conditions in industrial furnaces gained from excavation of industrial furnaces by a scientific method. This knowledge will be used as input to the simulation models. The goal is to generate knowledge about effects of different biocarbon properties. BioMet will work in close cooperation with both metallurgical industry and national and international scientific community. The scientific results as well as the developed methodology is expected to be of value for other research within metal production. The project includes 1 PhD and 1PD. To increase recruitment and train young researchers in energy projects, project manager for BioMet will be a young researcher, Vincent Canaguier, mentored by an experienced project manager, Eli Ringdalen. Financing from the partners will be coordinated through FFF.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi