Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Laks i lukkede anlegg- i sjø og på land

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

336192

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Vi gjentar suksessen med tidligere konferanser, i 2019 og 2020 med samlet over 650 påmeldte, og arrangerer et nytt Laks på Land torsdag 19. mai 2022 på Radisson Blue Scandinavia i Oslo. Programmet er vedlagt. Det blir en heldagskonferanse med aktuelle tema og debatter som alle handler om produksjon av matfisk av laks på land og lukket i sjø. Vi inviterer sentrale personer fra inn- og utland. Det blir faglig påfyll fra sentrale FoU- miljøer, statusoppdateringer, aktuelle foredrag og tema – og sosialt samvær! Foruten et spennende fagprogram får man eksklusiv rapport med oppdatert status over landbaserte prosjekter world wide samt alle prosjekter som tar sikte på produksjon av laks i lukkede/semilukkede systemer i sjø. Det blir også spissede faglige seminarer på FoU-tema som slam, vannrensing og mijløovervåking, i tilknytning før og etter plenum. Mer konkrete program for disse side-seminarene kommer. Kontrakt med hotell er inngått, der vi har sal for 350 i plenum og 3x 40 i mindre lokaler i samme etasje. Arrangørene i Seafood Talks- 50 % eid av Norsk Fiskerinæring og ex FoU-miljø fra Norsk Sjømatsenter har avtale med magasinet Norsk Fiskerinæring om utarbeidelse av et magasin med status for alle lukkede anlegg. Dette ble også gjort i 2019 og 2020, med samlet 140 sideres status- gratis tilgjengelig for deltakerne.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning