Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Leadership and Learning for the Development of Teachers’ Professional Digital Competence

Alternativ tittel: Ledelse og læring for utvikling av læreres profesjonelle digitale kompetanse

Tildelt: kr 10,0 mill.

Ideen for forskningsprosjektet Ledelse og læring for utvikling av læreres profesjonelle digitale kompetanse (LeadDig), er å utvikle skoler som lærer ved å fokusere på profesjonell digital kompetanse for å styrke elevenes læringsmiljø og læring i seks skoler. Hulsbos et al. (2016) oversiktsstudie fokuserte på skolelederes læring og fant at skolelederes læring i skolen i stor grad har vært uutforsket (s. 22). Vår intensjon er å fokusere på skoleledernes læring – både rektorer og mellomledere – og på deres evne til å styrke lærernes profesjonelle digitale kompetanse (PDC) ved bruk av Ipad-er i undervisningen, som i sin tur forventes å bidra til elevenes læring. Vår idé er basert på premisset om at hele skolen vil jobbe mot et felles mål (objekt) ved hjelp av utviklingsforskning (Developmental work research - DWR), som er en «formativ intervensjon» (Engeström & Sannino, 2010) metodologi utviklet innenfor kultur-historisk aktivitetsteori (KHAT). Forskning har funnet at et kollektivt objekt som alle på en skole er klar over og forstår viktigheten av i forhold til utvikling av egen undervisningspraksis, er årsaken til at skolebasert utvikling kan lykkes (Postholm, 2018; Timperley et al., 2007). Det vi foreslår er at skoleledere, i tillegg til eksterne forskningspersoner som forskere/lærerutdannere kan være ressurspersoner for hverandre i skolebasert utvikling. Følgelig kan klynger av skoler i et nettverk utvikle sin praksis sammen. Vår forskning vil favne prosesser fra lederes læring til elevenes læring i klasserommet, og styres av følgende hovedspørsmål: Hvordan kan samarbeid mellom forskere/lærerutdannere, lærerstudenter og skoler, som fokuserer på lederes læring for å fremme utvikling av lærernes faglige digitale kompetanse, bidra til utvikling i både lærerutdanning og skole?

The main objective is to develop research groups in teacher education including student teachers (STs) when promoting school leaders 'competence in leading school-based competence development in order to develop teachers' professional digital competence. In order for leaders' learning to be linked to the school's objectives, the first step in the work is to develop an ownership of the theme, professional digital competence. What needs do the individuals and the community in the school experience in connection with the theme, which in this project is determined by the municipality/four. In the project, emphasis will be placed on the start-up phase so that the participants experienced needs can become the foundation and power force for further development in the schools, and the phase where development goals and development issues are formulated, which in turn will form a framework for leaders' learning. Within this framework, leaders' learning will be based on observed teaching conducted by a teacher and observed by leaders and researchers/teacher educators (R/TE) and ST. In a subsequent reflection, leaders together with teachers will give feedback to the teacher who has taught, R/TEs and STs observes this learning dialogue. Following this learning dialogue, R/TE will provide feedback to managers on how they have led the learning dialogue (in a learning session) There will be one such "learning loop" in the start-up semester, and three the second semester where R/TE participates, otherwise the practice of observation and reflection will include all teachers at the school without R/TEs participating. The development work will start in one (1) school in the municipality, and then, according to a plan, be carried out at all six (6) schools that will participate in the project. In planned networking processes, experiences will be shared and learning will take place across schools. Research during the innovation will be used to support the development processes.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder