Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Interventions for improved knowledge and awareness of antimicrobial resistance using a One Health approach in Tanzania

Alternativ tittel: Tiltak for økt kunnskap og bevissthet om antibiotikaresistens ved bruk av et en helse perspektiv i Tanzania.

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektnummer:

336223

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Samarbeidsland:

Dette 4-årige forskningsprosjektet har som mål å redusere og stoppe utviklingen av antibiotikaresistens i Tanzania i et en-helse perspektiv. Det skal gjennomføres ulike tiltak for å øke forståelsen og kunnskap om antibiotikaresistens ved kampanjer, utvikling og distribusjon av informasjonsmateriell og gjennomføring av overvåkingsaktiviteter med spesielt fokus på spesielle kritiske resistensformer i noen gramnegative bakterier langs fjørfe-matkjeden, i miljø og mennesker. Intervjuer og spørreundersøkelser vil gjennomføres for å få mer innsikt i hvordan det kan være mulig å forbedre hvordan antibiotika brukes i dag. Forskningen vil gjennomføres i to forskjellige regioner i Tanzania, ett tett befolket område og et mindre tettbefolket område. Prosjektgruppen som ledes av Veterinærinstituttet består av forskere og samfunnsaktører fra Sokoine University of Agriculture, Tanzania Veterinary Laboratory Agency, St. Francis University of Health and Allied Sciences, Livestock Training Agency og Roskilde Universitet, Tanzania Farmer Association og Kirkens Nødhjelp. Kirkens Nødhjelp vil være sentrale partners for opplysningskampanjer og kontakt med samfunnet i Tanzania da de har pågående bistandsprosjekter I Tanzania, hvorav ett prosjekt med fokus på fjørfeproduksjon.

This ambitious, trans-disciplinary One Health project, with partners from Tanzania, Denmark and Norway, aims to strengthen capacities for testing and surveillance of antimicrobial resistance (AMR) in bacteria isolated from poultry, humans and the environment and of antimicrobial usage (AMU) in the poultry production chain, in Tanzania. It will generate new and fundamentally important knowledge on the occurrence and characteristics of AMR and AMU in poultry production, an increasingly important food chain for achievement of food security in Tanzania and other Low and Middle Income Countries (LMIC). The project also seeks to describe the existing knowledge and awareness of AMR and AMU among policymakers, decision makers and in civil society to inform interventions that can influence policy, practice and implementation of the national action plan to control AMR and AMU. The project unites actors from government institutions, civil society and universities belonging to the fields of public health, animal health and environmental sectors. By bringing these partners together in a collaborative One Health project, encouraging methodological harmonization, data sharing and communication, the project will ultimately help strengthen the national capacity of Tanzania for One Health action. This will not only benefit the ability of Tanzania to control AMR and AMU, but also other zoonotic pathogens including neglected zoonotic diseases.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet