Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Modified pulpwood fibres to replace peat as a sustainable growing medium in professional horticulture (PeatFree)

Alternativ tittel: Modifisert trefiber som et miljøvennlig dyrkingsmedium for det profesjonelle hagebruket (PeatFree)

Tildelt: kr 7,6 mill.

Torv skal erstattes av et mere miljøvennlig dyrkingsmedium. Et aktuelt alternativ er cellulosefibre, produsert fra massevirke fra gran hvor ca 95 % hemicellulosen er tatt ut og brukt til fôr. I PeatFree er det knyttet opp en patent for å ta ut hemisellulosen og hvor det ikke brukes kjemikalier. PeatFree etableres på NMBU i et nært samarbeide med Norsk Skogsmelasse AS, LOG, (Tjerbo Torv, underleverandør til LOG) og norske gartnerier innen produksjon av blomster, grønnsaker, grønntanleggsplanter og bær. I cellulose-fiberen som skal utvikles som et dyrkingsmedium for det profesjonelle hagebruket er det lettløselige sukkeret tatt ut og skal brukes i fôrproduksjonen hos Fiskå Mølle (medeier i Norsk Skogsmelasse as). Denne trefiberen vil bli blandet med et bioaktivft av god kvalitet. De foreløpige resultatene viser at mediet kan være godt egnet som dyrkingsmedium (NFR prosjekt MiljøVennlig 296606) I PeatFree vil cellulosefibrene analyseres fysisk, kjemisk og biologisk og tilsettes næringsstoffer, kalk og bioaktivft material for testing med planter for registrering av vekst og økt resistens mot sykdommer. I denne trefiberen vil det være lite lett tilgjengelige karbon som vil stimulert mikrobiell aktivitet og som ville ha krevd ekstra tilførsel av gjødsel for optimal plantevekst. Dette bør gjøre det mulig å dyrke i tilnærmet 100 % trefiber, uten å tilpasse gjødslingen til økt mikrobiell aktivitet, noe som må gjøres ved bruk av ordinær trefiber. Dette vil trolig føre til en noe mere langsom nedbryting av dyrkingsmediet, noe som vil være en fordel ved dyrking av kulturer over flere år. Hvis testene er tilfredsstillende vil mediet bli sendt til de fire anerkjente hagebruksbedriftene som vil dokumentere vekst og kvalitet hos plantene. Er testene positive vil det i et samarbeide bli lagt opp til en kommersialisering av dyrkingsmediet først i Norge og så for det Europeiske markedet, hvor mange bedrifter er på leiting etter et miljøvennlig kvalitetsdyrkingsmedium..

Due to environmental impacts of using peat, there is societal and political pressure to develop more sustainable horticultural growing media. A possible option is a lignocellulosic fibrous material from pulpwood residues, after hemicellulose has been removed in a nonchemical process to be used as animal feed. The remaining product represents a renewable organic material that is less easily decomposed and thus less likely to immobilise nitrogen in plant production compared to ordinary wood fibre. Norsk Skogsmelasse AS plans to produce hemicellulose for feed production at an industrial scale at Fiskå, where the side stream of lignocellulosic material is estimated to amount to about 500.000 m3/yr. Researchers in plant and soil science from the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) will, in close cooperation with the industry, use this material to develop horticultural substrates that can replace peat in professional horticulture. They will determine physical, chemical and biological properties with respect to stability and support for healthy plant production and consider the use different additives, such as biochar, to develop strategies for reduced chemical pest control. Four of the best Norwegian professional growers representing diverse plant production profiles will test the substrate blends to document the quality and give feedback to the researchers for further development. Both environmental and economic sustainability will be evaluated in an international cooperation. The PeatFree proposal is divided into seven work packages (WPs) where close cooperation will effectively build competence and allow communication both between project partners and towards the greenhouse industry and society in general. One Post-Doctoral fellow and one PhD-student as well as MSc students will participate in the project.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder