Tilbake til søkeresultatene

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Gut microbiota alterations in anorexia nervosa - paving the way for personalized prebiotic treatment strategies

Alternativ tittel: Endringer i tarmmikrobiota ved anorexia nervosa - muliggjøring for persontilpassede behandlingsstrategier med prebiotika

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

336239

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Samarbeidsland:

Anoreksi (anoreksia nervosa) er en alvorlig psykisk lidelse som særlig rammer unge kvinner. Lidelsen har store helsemessige konsekvenser for dem som rammes, der livskvalitet, deltagelse i arbeidsliv og fertilitet påvirkes. Alle disse konsekvensene bidrar til store personlige-, familiære- og samfunnsmessige kostnader. Behandling av anoreksi innebærer gjerne en kombinasjon av ernæringsbehandling og ulike typer psykoterapeutiske tilnærminger men behandlingen er komplisert og bare 50 prosent av pasientene får tilfredsstillende resultat. Medisinske komplikasjoner er vanlig og anoreksi er den psykiske lidelsen med høyest dødelighet. Det er derfor et stort behov for flere nye strategier for anoreksibehandling. Flere studier tyder på at det er en sammenheng mellom tarmfloraen og mental helse. Studier har også vist at man kan overføre anoreksi-symptomer fra anoreksipasienter til mus ved å overføre tarmflora. Det betyr at det potensielt kan være mulig å behandle anoreksipasienter ved å påvirke tarmfloraen. I et stort tverrfaglig samarbeidsprosjekt med Norges miljø og miljøvitenskapelige universitet (NMBU) og Oslo Universitetssykehus i spissen skal det gjennomføres en ny, klinisk studie blant pasienter med alvorlig anoreksi. Målsetningene er å få mer kunnskap om samspillet mellom kosthold og tarmfloraen hos pasienter med anoreksi, og om hvordan dette samspillet påvirker symptomer som lav appetitt, tarmproblemer og andre anoreksi-assosierte problemer. Det skal også gjennomføres laboratorieforsøk for å finne nye typer prebiotika (karbohydrat-typer) som potensielt kan brukes til å normalisere tarmfloraen hos pasientene. Deretter skal effekten av disse testes på mus som har fått overført tarmflora fra anoreksipasienter. Forhåpentligvis vil prosjektet danne grunnlaget for å lage et prebiotika-tilskudd som kan supplere dagens behandling og hjelpe anoreksipasienter på veien til å oppnå god helse og livskvalitet samt et liv med normal forventet levealder.

Anorexia nervosa (AN) is a serious mental disorder occurring mainly in women. AN is characterized by severely restricted food-intake and subsequent low weight. The disease burden for the individual is high with medical complications and psychiatric comorbidities. Despite decades of research, there are large gaps in our understanding of the biological aspects of AN and lack of effective interventions. Current clinical treatment is associated with gastrointestinal problems, high rates of relapse and poor outcome causing long-term sickness absence and disability. During the COVID19 pandemic the prevalence and severity of AN has spiked. Therefore, we are in great need of novel strategies for AN treatment, that can be easily implemented in the clinic without adding complexity to the standard care of treatment. During the resent years it has been proposed that mental disorders might be treated via manipulating the composition and function of the microbes that live in our gut (the microbiota) by adding or restricting fermentable nutrients (prebiotics) in the diet. However, in order to use prebiotics to treat the microbiota in AN patients, we need more knowledge on how the AN microbiota is affected by the current standard care treatment. We also need to identify possible prebiotics that can be useful for normalizing AN microbiota. The overall aim of the “Norwegian Microbiota Anorexia Nervosa” (NorMA) study is to join forces of researchers, clinical health care services and voluntary sector in a transdiciplinary approach to improve our understanding of the role of the gut microbiota in AN patients. We will conduct a clinical trial in AN patients and also establish experimental procedures to screen novel prebiotics for their ability to modify and normalize AN derived microbiota. The long-term goal of the project is to pave the way for a targeted and clinically feasible individualized treatment for better tolerable weight-restoration and improved health in AN patients.

Budsjettformål:

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Finansieringskilder